دانلود طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

دانلود طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

دانلود طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

فهرست مطالب:

1- ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)

مشخصه‌های کلی

شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و

… معرف منطقه

ساختار تقسیمات منطقه

تحلیل وضعیت منطقه (SWOT)

شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)

گروه عمده فعالیت

تعداد و درصد مشاغلین گروههای عمده شغلی در سال 1375

جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر برحسب گروههای عمده فعالیت طی دوره 75-1365

مشخصات کاربری های موجود

نقشه کاربری آموزشی

نقشه کاربری فضاهای سبز و باز

نقشه کاربری فرهنگی

نقشه کاربری درمانی

ساختار تقسیمات منطقه

تحلیل وضعیت:  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها  (SWOT)

2- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

چشم‌اندازهای طرح جامع و منطقه

اهداف توسعه طرح جامع و منطقه

راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه

سازمان فضایی طرح جامع

چشم‌انداز توسعه

اهداف توسعه

راهبردهای توسعه

محورهای سازمان فضائی (در ارتباط با منطقه)محور درکه

محورهای سازمان فضائی (در ارتباط با منطقه)محور دربند- ری

محورهای سازمان فضائی (در ارتباط با منطقه)محور انقلاب

سلسله مراتب مراکز در سازمان فضائی (در ارتباط با منطقه)

3- الگوی توسعه منطقه

الگوی توسعه منطقه و ارکان آن

سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن

هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار

تقسیمات پیشنهاد ی منطقه (نواحی و محلات)

الگوی توسعه منطقه و ارکان آن

سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن

نسبت سرانه هاِی غِیر مسکونِی پِیشنهادِی به موجود

جمعیت در افق طرح

نقشه سازمان فضایی

4- شبکه معابر

اصول و مبانی نظام حرکت

استخوان‌بندی سلسله مراتب شبکه معابر منطقه

مقایسه وضعیت موجود و آتی شبکه معابر منطقه

شبکه حمل و نقل منطقه

اصول و مبانی نظام حرکت

برآورد تعداد سفرهای ایجاد شده در نواحی ترافیک منطقه 11

سطوح و نسبت اراضی اختصاص یافته به شبکه معابر و تاسیسات حمل و نقل

ملاک های مکان یابی و پیشنهاد پارکینگ های جدید

5- پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه

مبانی و اصول پهنه‌بندی

ساختار پهنه‌بندی منطقه

اصول کلی حاکم بر پهنه بندی پیشنهادی عبارتند از

نقشه پهنه بندی وضع موجود

مشخصات کلی پهنه های موجود

نقشه پهنه بندی پیشنهادی

نقشه پهنه بندی پیشنهادی ( زیر پهنه های اصلی )

نقشه پهنه بندی پیشنهادی ( زیر پهنه های فرعی )

طبقه بندی پهنه های سکونت

سطوح و نسبت اراضی اختصاص یافته به زیرپهنه ها

عرض پیشنهادی معابر دسترسی در منطقه 11

اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

6- کاربری‌ها و پهنه‌بندی  استفاده از اراضی

مقایسه پهنه‌بندی با کاربری‌ها

مشخصات کاربری های موجود

نقشه کاربری آموزشی

نقشه کاربری فضاهای سبز و باز

نقشه کاربری فرهنگی

نقشه کاربری درمانی

عملکردها و کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه  (کد های 3 رقمی)

ابنیه ارزشمند تاریخی

7- خدمات منطقه

ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه

تامین خدمات هفت‌گانه و فضای سبز

پراکنش و موقعیت فضاهای خدماتی

برآورد سطح خدمات مورد نیاز منطقه

8- طرح‌های موضعی

عرصه‌های مداخله و ضرورت‌های آن

طرح‌های موضعی طرح جامع در منطقه

طرح‌های موضوعی وموضعی پیشنهادی منطقه مشخصات و شناسنامه طرح‌ها

طرح‌های موضوعی وموضعی پیشنهادی طرح جامع

مشخصات طرح‌های موضعی منطقه

9- بافت‌های فرسوده

مبانی و معیارهای تعیین محدوده‌های بافت‌های فرسوده

محدوده بافت‌های فرسوده

شیوه‌های مداخله در بافت‌های فرسوده

وضعیت آتی بافت‌های فرسوده

مبانی و معیارهای تعیین محدوده‌های بافت‌های فرسوده

محدوده بافت‌های فرسوده

مشخصات بافت‌های فرسوده منطقه

مشکلات و مسائل عاجل بافت های فرسوده منطقه

تنگناها و محدودیت های نوسازی

مشخصات کلی و اصلی طرحهای شهری مصوب داخل بافت فرسوده

اهداف اساسی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه

شیوه‌های مداخله در بافت‌های فرسوده

 

فرمت فایل: Word
حجم: 13 مگابایت

85,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.