نگارگری در دوره قاجاریه


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

نگارگری در دوره قاجاریه
مقدمه
اغاز سبک نگارگری قاجار را باید در دوران افشار و زند پیگیر بود اما به دلیل کوتاه بودن این دوران و تسلط اشوب و بلوا بر اوضاع اثار چندانی بر جای نمانده است.از کتب تصویر شده این دوران می توان به (( تاریخ جهانگشای نادری)) اشاره کرد.ازاستادادان دوره افشاریه می توان به محمد علی بیگ،ابدال بیگ،داوود نقاش،محمدرضا هندی وهادی نقلش اشاره کرد.محققان ایرانی پیوستهگی شیوه نگارگری اوخردوره صفوی رابه سبک قاجارمحرز دانسته اند. نخست، تاثیر پذیری از شیوه های اروپایی است که از اواخر سده یازدهم هجری قمری اغاز شده بود وتوسط فرزندان و نوادگان همان هنرمندان استمرار یافت،مانند تداوم شیوه نگارگری محمد زمان توسط پسرش محمد علی. نیز، شیوه های دیگر نقاشی، نظیر شیوه رنگ روغن که از اواخر سده یازدهم اغاز شده بود و همچنین تزئینات لاکی در غالب قلم دانها و جلد های منقوش که تا قرن دوازدهم، اما نه به وسعت قرن سیزدهم ادامه داشت.
دیوانهای مصور تاریخی و نیز تک چهره نگاری به شیوه محمد علی و معاصرانش، برای برخی از هامیان ان ادامه یافت. هرچند سایه- روشن کاری افراطی در برخی از این اثار کیفیتی خفه به انها بخشیده است، ولی به هر تقدیر شناخت وبهره برداری انان را از نور(از یک منبع مستقل ومنفرد)برای بیان فضای سه بعدی معرفی می کند.در طول سده دوازدهم موضوعها در طول سده دوازدهم موضوها و ترکیب بندی های اروپایی مورد توجه بسیار بود وشاید دیوانها ومرقعاتی که نادر شاه با خود از هند اورده بود-او چهارصد تا از این دیوانها را به استان قدس رضوی اهدا کرد- در این امربی تاثیر نبوده است.درمجموع بذرنقاشی دوره قاجاردرسده دوازدهم ه.ق هم فراهم بودولی ثبات سه دوره طولانی، فتحعلی شاه،محمد شاه وناصرالدین شاه لازم بود تا این بذربه برنشیند.

فهرست مطالب
نگارگری در دوره قاجاریه: 1
نمونه هایی از دیوارنگاری دوران قاجاریه: 9
سر در قیصریه و بازار بزرگ : 10
نقاشان و دیوارنگاران در دربار فتحعلیشاه قاجار: 14
منابع 16

این فایل ورد در 16 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.