or

مالیات سبز و بررسی آن بر مواد اولیه

مالیات سبز و بررسی آن بر مواد اولیه
مقدمه
ثبات ، پیشرفت اقتصادی کشورها بستگی زیادی به برنامه های مالیاتی آنها دارد . همچنین مالیات به عنوان ابزار نیرومندی است که با به کاربردن صحیح آن می توان تحولاتی اساسی در شئون مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی بوجود آورد. یک نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که اجرای آن به خبر تضمین عدالت اجتماعی نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر جامعه امکان پذیر سازد و فعالیت های ضروری را تشویق و از اقدامات زیان آور ممانعت به عمل آورد.
البته لازم است توجه شود که به پدیده مالیات نمی بایستی صرفاً به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نگریست. زیرا نقش مهمتر مالیاتها، امکاناتی می باشد که این ابزار مالی برای سیاست گزاری اقتصادی و تصحیح فعالیت های کشور در اختیار سیاستگزاران قرار می دهد. یکی از این فعالیت ها کمک به حفظ محیط زیست سالم و کاهش آلودگی هاست.مالیات بعنوان یک سیستم مدیریتی می تواند درخدمت محیط زیست قرار گیرد. بدین صورت که به کمک اخذ درآمدهای مالیاتی و هزینه کردن آن در بخش محیط زیست از یک طرف موجب کاهش آلودگی و از طرف دیگر به ارتقاء کیفیت رابطه بین این دو منجر خواهد شد. آنچه که در این رابطه تنگاتنگ می توان متصور شد، این است که از ابزار مالیات دربخش های مختلف مثل آلودگی هوای شهری، الودگی آب ها، خاک ها و … بهره جست.

انگیزه انتخاب موضوع
نگاهی اجمالی به تاریخ و سیر تحول مالیات و شیوه های وصول آن در ایران نشان می دهد که اگرچه از قدیم الایام. وصول مالیات از مردم به صور مختلف معمول بوده ولی هیچ گاه قوانین مدون و پیشرفته ای در این زمینه وجود نداشته است و یا حداقل قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا نبوده است. اهمیت نقش مالیات ها به جهات گوناگون چه در رابطه با تامین مالی بوجه دولت به منظور ادای وظایف عام المنفعه خود ما چه به عنوان ابزار سیاست مالی در جهت تغییر سمت و سوی اقتصاد و هم در راستای برقراری عدالت اجتماعی ( تعدیل ثروت و درآمد و پرکردن شکاف طبقاتی) و همه در جهت تشویق و یا تمدید سرمایه گذاری ها و جلوگیری از تبذیر و اسراف و … لزوم توجه به آن را مورد تایید همگان قرار می دهد. به این منظور ضرورت توجه به استفاده از مالیات سبز به عنوان یک سیستم مدیریت زیست محیطی مطرح بوده و مساله را پیچیده تر می نماید. از این رو انگیزه انتخاب موضوع لزوم اخذ مالیات های زیست محیطی (سبز) را که ضامن بقای محیط زیست درزندگی در یک محیط پاک و سالم است، ‌مد نظر قرار داده است.
اهمیت و هدف تحقیق و ضروت انجام آن
اهمیت مالیات سبز زمانی بیشتر جلوه می کند که علاوه برحفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با سلامتی انسان ها رابطه مستقیم پیدا می کند. تا این اواخر به بعد رشد و توسعه اقتصادی صرفاً از نظر کمی (و نه توسعه پایدار) اهمیت زیادی داده می شد. با ابعاد مراکز بزرگ صنعتی، تاسیس کارخانجات عظیم الجثه و رشد روز افزون صنایع، محیط زیست انسانی به مخاطره افکنده شد و نیز با افزایش آلودگی های زیست محیطی در زندگی در محیطی آلوده و بروز بیماری ها و ناهنجاری های اجتماعی دیگر. جوامع در صدد برآمدند که روند رو به تزاید افزایش آلودگی را به کنترل در آورند. کنترل آلودگی ها میسر نمی شد مگر به اهمیت هوای پاک و سالم و عاری از آلودگی ها پی برده و با اتخاذ سیاست های زیست محیطی به کنترل آن مبادرت می شد. بعلاوه در این راستا باید به اهمیت مشارکت و همکاری داوطلبانه و یا همراه با اجبار همه افراد جامعه توجه ویژه ای نبود. بدین منظور یکی از سیاست های زیست محیطی اتخاذ شده ، استفاده از هرم مالیات سبز (زیست محیطی) به عنوان یک راه تشویق به آلوده نکردن و پیش گیری از آلودگی توسط افراد حقیقی و حقوقی بوده است.

فهرست مطالب
« مالیات سبز و بررسی آن بر مواد اولیه » 1

مقدمه 2
2- تعریف مسئله با فرض تحقیق 3
3- انگیزه انتخاب موضوع 3
4- اهمیت و هدف تحقیق و ضروت انجام آن 3
6- روش تحقیق 4
7- محدودیت ها و قلمرو تخفیف 5
مالیات سبز 6
تاریخچه مالیات سبز در جهان 6

تعریف مالیات سبز(زیست محیطی): 7
مالیات بهینه در آلودگی 8
انواع مالیات های سبز 10

مزایا و معایب مالیات های زیست محیطی 12

مزایای مالیات های زیست محیطی 13
معایب مالیات های زیست محیطی 13
برخی ابزارهای زیست محیطی (بازدارنده آلودگی) 14
دشواری های تعیین میزان مالیات سبز (زیست محیطی) 15
مالیات سبز در ایران 16
معرفی 21
DREAM 24
(Dynamic Resource Environment Applied Model) 24

2- مالیات بر مواد اولیه و بودجه عمومی 29
3- نتایج شبیه سازی 30
3-1 نیروی کار و مصرف 30
3-2 تولید 31
بحث و تجزیه و تحلیل 32
نتیجه گیری 33
این فایل ورد در 37 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

75,000 ریال – Download

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت