انواع پی

n7zsddt5cwbhc12s5x7z

پی وظیفه انتقال بارهای وارده به اسکلت ساختمان به زمین را به عهده دارد. به عبارت بهتر پی عامل انتقال بارهای ساختمان به زمین است. به همین علت باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که بتواند صدها تن وزن ساختمان و همه ی اشیایی که در ساختمان قرار دارند و وزن تعداد مشخصی از افراد (با توجه به کاربری ساختمان ظرفیت خاصی برای تعداد افراد حاضر در ساختمان مشخص می شود) را تحمل نماید. آنچه در طراحی پی بسیار حائز اهمیت است مصالح به کار رفته در اجرای پی ساختمان می باشد که باید حتما از مواد مرغوب، متناسب با شرایط آب و هوایی و با توجه به جنس خاک و نوع پی انتخاب گردد.

انواع پی اجرایی

– پی نواری

پی نواری از یک نوار پیوسته طولی بتنی تشکیل می شود که برای گستردن بار یکنواخت دیوارهای آجری، بنایی یا بتنی بر سطح کافی از خاک زیرین طراحی می شود. گستره نوار به بارهای پی و ظرفیت باربری و مقاومت برشی خاک زیرین بستگی دارد. ضخامت پی به مقاومت مصالح پی وابسته است. پی های نواری پهن معمولا از بتن مسلح ساخته می شوند.

ytz7uf5xi4041ri37jxپی

– پی مرکب

پی مرکب زمانی اجرا می شود که محدودیتی برای اجرای سایر انواع پی وجود داشته باشد. اجرای پی مرکب بسیار هزینه بر است.
مواردی که اجرای پی مرکب الزامی می باشد:
– نیروهای وارده به پی زیاد باشد.
– فاصله شالوده ها از یکدیگر کم باشد.
– زمانی که نتوان ابعاد شالوده را از چهار طرف به اندازه کافی گرفت ( به طور مثال: یک طرف زمین همسایه قرار داشته باشد.)

– پی گسترده

پی گسترده در دو جهت حالت پیوسته دارد و معمولا سطحی معادل یا بزرگتر از مساحت ساختمان یا سازه را دربر می گیرد.
موارد کاربرد پی گسترده:
– سازه سبک بار روی خاک های دارای ظرفیت باربری ضعیف
– در هنگام بزرگ بودن نشست های ناهمسان
– برای بارهای سنگین تر به جای پی های جداگانه
– در مواقعی که احتمال نشست معدنی وجود داشته باشد.

bs206av8xiiqyj86zjp

انواع پی گسترده:

۱- پی گسترده متشکل از دال و تیر

برای تحمل بارهای سنگین بر دیوار یا ستون ها، ضخامت دال یکپارچه به عنوان پی باید مقدار قابل توجهی باشد. برای حداکثر استفاده اقتصادی از بتن مسلح در پی گسترده ای که بارهای سنگین تری را تحمل می کند، از پی گسترده متشکل از دال و تیر استفاده می شود. این پی از تیرهای روزده یا زیرخوابی تشکیل می شود که با گرفتن بار دیوار یا ستون ها، آن ها را بر روی دال یکپارچه روی خاک طبیعی زیرین می گستراند.

۲– پی گسترده از دال یکپارچه

این نوع پی گسترده در واقع نوعی دال بتن مسلح یکپارچه با ضخامت یکنواخت است که بر روی خاک هایی با ظرفیت باربری ضعیف یا متنوع ریخته می شود تا بار دیوارها و ستون ها را بر روی کل سطح زیربنای ساختمان گسترده کند.

۳– پی گسترده محفظه ای

در مواقعی که نشست های ناهمسان به میزان قابل توجهی ست و پی باید بارهای سنگینی را تحمل نمایند، صلبیت زیاد پی گسترده بتن مسلح یکپارچه محفظه ای چاره ساز خواهد بود. این نوع پی گسترده از دال های فوقانی و تحتانی تشکیل می شود که توسط تیغه های عرضی عمودی در هر دو جهت از هم جدا و تقویت شده اند. پی گسترده بتن مسلح یکپارچه محفظه ای از صلبیت زیادی برخوردار است و با گستردن بارهای روی پی در کل سطح زیر سازه موجب کاهش نشست های تحکیمی و اجتناب از نشست های ناهمسان می گردد.

– پی بالشتکی

پی ستون های آجری، بنایی، بتن مسلح و فولادی برای گستردن بار متمرکز اغلب به شکل بالشتک بتنی جداگانه مربع یا مستطیل ساخته می شود. مساحت این نوع پی به بار روی پی و ظرفیت باربری و مقاومت برشی خاک زیرین و ضخامت آن به مقاومت مصالح پی بستگی دارد. ساده ترین شکل پی بالشتکی از یک بالشتک بتنی حجیم تشکیل می شود.

– پی شمعی

زمانی که لایه های سطحی خاک از مقاومت کافی برخوردار نباشد و مقاومت بالای خاک نیاز باشد از شمع های بتنی استفاده می شود. شمع انتقال وظیفه انتقال بارها به سطوح تحتانی زمین از طریق اصطکاک موجود در طول جوانب شمع و اتکای انتهایی نوک یا پاشنه شمع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.