دانلود پاورپونت تنظیم شرایط محیطی شهر اراک


vتاریخچه شهر

vنوع اقلیم

vبادها

vگلباد های سالانه

vموقعیت جغرافیایی

vجمعیت

vنقاط دیدنی

vصنایع و معادن

vصنایع دستی

vمنابع

شهر اراک از نظر تاریخی نسبت به سایر شهرهای استان از قدمت چندانی برخوردار نیست. زمان احداث شهر اراک به دوره قاجار و سلطنتفتحعلی شاه می‌رسد.

در اوایل سلطنت قاجار در عراق عجم بعلت وسعت زیاد و جمعیت فراوان همواره ناامنی و اختلافات محلی بروز می‌کرد و این امر از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای حکومت مرکزی بروز مشکل می‌کرد. در زمان فتحعلی شاه قشونی به نام عراق تشکیل گردید و فتحعلی شاه به فکر سربازگیری از مردماین سامان افتاد. یوسف خان گرجی شپهدار لشکر عراق از فتحعلی شاه تقاضا نمود که برای مرکز قشون عراق عجم قلعه‌ای نظامی احداث کند.

به همین جهت تأسیس ساختمان اولیه شهر به‌صورت قلعه‌ای به نام سلطان آباد، شروع و در سال 1231 هجری(1808 میلادی) به پایان رسید. اراک از معدود شهر های ایران است که طبق نقشه ساخته شده.

مهندس تریزر فرانسوی که به همراه ژنرال گاردان از سوی ناپلئون به ایران آمده بود، اراک را مطابق شهر نیس فرانسه طراحی کرد. چنان چه بازاری به شکل صلیب یادگاری از اعتقادات اوست.

شهر قدیم اراک دارای چهار دروازه بوده بازار کنونی اراک شبکه ارتباطی داخلی این دروازه‌ها بود و راه‌های اصلی و خارجی از این دروازه‌ها آغاز می‌شد.

این دروازه‌ها عبارتند از: دروازه شهرجرد در مشرق دروازه رازان در شمال دروازه حاج علینقی در غرب دروازه قبله در جنوب با عبور راه آهن از اراک و احداث خیابان و گذرگاه‌های جدیذ توسعه شهر در قسمت جنوب و جنوب غربی آغاز شد.

تنوع اقلیمی و آب و هوایی استان ناشی از نوسانات ارتفاعی آن است . بطوریکه اختلاف ارتفاع بین پست ترین نقطه در دشت ساوه ( 950 ) متر و بلندترین نقطه با قله شهباز 3388 حدود 2400 متر است بنابراین اختلاف سطح موجود سبب اختلاف و تنوع در آب و هوا گردیده است .

میانگین بارش سالانه از 170 میلیمتر در دشت ساوه و برخی از نواحی جنوب شرقی ، تا 450 میلیمتر در ارتفاعات بالای 2000 متر متغیر است. میانگین سالانه دما نیز از 18 درجه سانتیگراد در دشت ساوه تا 4 درجه سانتیگراد در ارتفاعات تفاوت نشان می دهد . سردترین مناطق این استان ، شهرستان های سربند ، شازند ، اراک هستند که متوسط روزهای یخبندان در زمستان از 65 تا 120 روز می باشد . همچنین میزان بارش باران در فصول مختلف آن نیز متفاوت است که این اختلاف در شهرستان اراک به شرح زیر است .

37 درصد بارندگی در فصل بهار _ 1 درصد بارندگی در فصل تابستان _ 19 درصد بازندگی در فصل پائیز _ 43 درصد بارندگی در فصل زمستان . می توان گفت این استان از آب و هوای بیابانی ، معتدل کوهستانی و سرد کوهستانی برخوردار است و زیر بادهای محلی از جهات مختلف ، منشعب از جریان پر فشار آسیای مرکزی به جریان اقیانوس هند ، اقیانوس آرام و دریای مدیترانه قرار دارد . میزان رطوبت هوا و باران در این استان یکسان نیست . در مناطق کوهستانی ، ریزش های جوی اغلب به صورت برف و در مناطق کم ارتفاع بیشتر به صورت باران ظاهر می شود . شمال استان در ناحیه زرند جزء کم باران ترین نواحی و ارتفاعات شازند در جنوب غرب از پرباران ترین مناطق استان است . اگر دمای مطلوب گردشگری بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد باشد اردیبهشت تا شهریور مناسب ترین زمان مسافرت به این استان می باشد . استان مرکزی از یک طرف در کویر مرکزی و از طرف دیگر در محل زاویه چین خوردگی البرز وزاگرس واقع شده است . حدود 38 درصد مساحت استان مرکزی در منطقه بیمه بیابانی بین کوهستان و بیابان قرار دارد . خاک این مناطق برای کشاورزی مناسب و استفاده از آب قنات و رودخانه ها در این نواحی میسر است .

باد ها

JANUARY

در شهر اراک نسبت به از لحاظ وزش باد کمی آرامتر می باشد ،در این ماه باد از تمامی جهات شهر را تحت تاثیر قرار داده اما سرعت باد و وزش باد در جهات غرب وجنوب غرب توسط بادهای غربی و جنوب غربی  بیشتر از سایرنقاط می باشد.

FEBRUARY

در ماه فوریه نیز به مانند ماه ژانویه بادها ازتمامی جهات اراک را تحت تاثیر قرار می دهند وبیشترین  سرعت باد و وزش باد در جهت غرب توسط بادهای غربی  وجنوب غرب توسط بادهای جنوب غربی می باشد و سرعت وزش باد نسبت به ژانویه بیشترمی باشد.

MARCH

در ماه مارس بادها در تمامی جهات شهر اراک را تحت تاثیر قرار می دهد ولی بیشترین وزش  وسرعت مربوط غربی از سمت غرب وبادهای جنوب غربی از سمت جنوب غربی می باشد .

APRIL

در ماه اوریل شهر اراک از تمامی جهات تحت تاثیر بادها قرار دارد وبیشترین سرعت بادووزش آن در جهت غربی توسط بادهای غربی ودرجنوب غربی توسط بادهای جنوب غربی می باشد.

MAY

درماه می سرعت و ورش باد در جهات دیگر نیز افزایش یافته اند ولی باز بادهای غربی وجنوب غربی بیشترین وزش را دارند وبعد از آنها بادهای شمالغربی وشمال شرقی بیشترین وزش را دارند ودر این ماه مشاهده می کنیم که جهت بادها در حال تغییر می باشد.