دانلود تاثیر فرهنگ در معماری ایران


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود تاثیر فرهنگ در معماری ایران

دانلود تاثیر فرهنگ در معماری ایران

طراحی محیط ،‌کاری است که از درون طراح سرچشمه می گیرد و عواملی نیزاز بیرون بر ذهن طراح تاثیر گذار است. فرهنگ هر جامعه بر تمام ارکان آن تاثیر می گذارد وقتی طراح از اشکال و اجزایی استفاده می کند که مورد توجه اکثر مردم آن جامعه است در حقیقت او از فرهنگ آن مردم در طراحی خود استفاده کرده است ، تاریخ نیز عامل دیگر است که در بررسی یک طرح مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد زیرا که بسیاری از ساختارهای جامعه از تاریخ آن نشات گرفته است همچنین عامل دیگر نوع استفاده از یک محیط که به علت تنوع استفاده کنندگان طراح باید در طراحی خود مورد توجه قرار دهند .

مقدمه :

محیط علاوه بر اینکه محلی برای تخلیه هیجانات روحی افراد جامعه است جائی است که در صورتی که در طراحی آن از اصولی پیروی شده باشد می تواند نشان دهنده گذشته و حال مردم آن جامعه باشد بیننده متفکر با نگاهی دقیق می تواند به فرهنگ ، کار، نحوی تفکر و …..آن جامعه پی ببرد عواملی که در طراحی یک ترکیب کمپوزسیون  منظم و با هدف تاثیر گذار است عبارتند از :        1- فرهنگ  2- تاریخ  3- نحوه استفاده از محیط .

فرهنگ :

فرهنگ هر جامعه نشات گرفته از زیر ساخت های فکری مردم آن جامعه می باشد و این زیر ساخت ها ی فکری در ساخت هر آنچه   در آ ن جامعه نیاز است تاثیر می گذارد در طراحی یک محیط فرهنگ نقش اصلی را بازی می کند . نگاه یک تازه وارد دقیق به اطراف خود ، به او در شناخت فرهنگ اصلی آن مردم کمک شایانی میکند  نمای ساختمان ها ، شکل چشم انداز و ….. نشان آن است که مردم آن جامعه به چه می اندیشند .

هر قدر بین دو محیط در دو جامعه جدا از هم تشابه باشد گویای نزدیکی فرهنگ آن دو ملت و در نهایت نشان دهنده پیوستگی و نحوه نگرش و اندیشه های آنها است. عکس این مطلب نیز صادق است در جوامع مختلف به علت تفاوت در فرهنگ ها استفاده ازاجزا و چینش آنها در ساخت یک پردیس با هم متفاوت است .

2- تاریخ :

شکل موجود و حال یک محیط تا حد زیادی از تاریخ و اسطورها و نمادهای گذشته آن گرفته شده است در شناخت یک محیط می بایست به تاریخ گذشتگان آن نیز توجه کرد .

همه عوامل و سازه های فیزیکی محیط را نباید یک چیز خشک و بی روح تصور کرد بلکه آنها ریشه در حالات و تفکرات گذشتگان آن جامعه دارند . در حقیقت تاریخ سیر تکامل فکری یک جامعه است و این تکامل در سازه های آنها اثر می گذارد .

3- نحوه و نوع استفاده از محیط :

طراحی و نحوه چینش اجزا باید به گونه ای باشد که افرادی که از آن محیط استفاده می کنند بتوانند به راحتی به همه امکانات دست رسی داشته باشند . در نگاهی دقیق به یک چشم انداز اگر در معماری ان از اصولی پیروی شده باشد می توان از طرز قرار گرفتن اجزا آن به شغل ، سن ، وضعیت جسمی و غیره استفاده کنندگان آن پی برد .به عبارت دیگر به احتیاجات روحی ، روانی و جسمی استفاده کنندگان در آن طرح توجه شده است .

آنچه مسلم است به موازات گذشت زمان و تغییر در افکار جامعه ، عوامل موثر بر فرهنگ سازه های آن جامعه نیز اثر می گذارد . قطعا یک طرح چند قرن قبل با طرح امروزی به جهت روش اجرا و نحوه چینش اجزا با هم فرق دارند و این ناشات گرفته از فرهنگ حاکم بر آن زمان و تاریخ جامعه است و پس شایسته است طراحان جهت خلق طرحی ماندگار و بدیع از جهات مختلف به شناسای جامعه و مردم آن بپردازند ، به عبارت دیگر طرحی موفق است که از بعد فرهنگی و جامعه شناسی به آن توجه شده باشد .

     سر چشمه فرهنگ :

هر فرهنگی بازتاب سیستم ارزشی یک نظام اجتماعی است ، در مفهوم جامع کلام می توان گفت دانش و هنر مظاهراین بازنمای هستند،‌در حالی که دانش در جهتی شدیدا عقلانی گام بر می دارد و تنها با شعور انسان سر و کار دارد ، هنر چیزی است ادراکی که با احساس سر و کار دارد .

با کمک علم انسان سعی می کند موقعیت خود را در نبرد با نیروهای طبیعی بهبود بخشد ، از آتش برای محافظت از سرما وبهتر کردن غذا استفاده می کند و ….

اما امروزه ( تقریبا از صد سال پیش به بعد ) دیگر چنین نیست ، چرا که کارهای علمی به قدری پیچیده شده اند که دیگر برای هر کسی قابل فهم نیست روی دیگر سکه فرهنگ روی غیر عقلانی یا احساسی نیز همانقدر قدمت دارد که روی علمی آن اما از انجا که با فرایندی حسی سر و کار داریم ، که نه قابل اندازه گیری است و نه به راحتی تعریف پذیر ، پس نمی توانیم تکامل آنرا قدم به قدم باز سازی کنیم ، پیشرفت و تکامل علم و هنر تا مدتها دارای  پیشرفتی مشترک بودند زیگفرید گیدئون اثبات کرد که تا دروه باروک حتی کشفیات علمی یل ریاضی نیزدر دنیای ادراک و احساس پدیده هایی همگون و معادل داشتند و به صورت جزئی از هنر شدند . در قرن نوزده راه دانش و هنر از هم جدا شدند وو رابطه بین روشهای تعقل و روش های احساس قطع شد .
این فایل ورد در 22 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.