or

دانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

دانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

دانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

فهرست مطالب کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری :

فصل اول: فضای باز و سبز شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • فضاهای باز شهری
 • فضاهای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل دوم: نقش ها و کاربردهای فضای سبز شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • کاربرهای گیاهان در محیط شهری
 • معیارهای انتخاب گیاهان در فضاهای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل سوم: قوانین، ضوابط و استانداردهای فضای سبز شهری کشور

 • اهداف
 • مقدمه
 • وضعیت فضای سز در شهرهای کشور
 • بررسی سابقه قوانین مرتبط با فضای سبز در کشور
 • تحلیل مسائل قانونی و حقوقی فضای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل چهارم: مفاهیم، اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • مدیریت و وظایف یک مدیر
 • تعریف برنامه ریزی
 • اهداف برنامه ریزی
 • موانع، محاسن و معایب برنامه ریزی
 • مفاهیم برنامه ریزی
 • ویژگی های برنامه ریزی
 • اصول برنامه ریزی
 • ویژگی ها و رفتار یک برنامه ریز
 • فرآیند برنامه ریزی
 • ابزارهای برنامه ریزی
 • افراد دخیل در برنامه ریزی
 • ابعاد و انواع برنامه ریزی
 • نظام های برنامه ریزی
 • انواع برنامه
 • سند برنامه
 • برنامه ریزی اجرایی
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل پنجم: برنامه ریزی فضای سبز شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • برنامه ریزی محیط زیست شهری
 • اهداف برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • روش های برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • معیارهای مکانی برنامه ریزی فضای سبز
 • معیارهای عملکردی برنامه ریزی فضای سبز
 • میزان و کمیت فضاهای سبز شهری
 • کیفیت و الگوهای توزیع فضاهای سبز شهری
 • نگاه سیستمی به فضاهای سبز شهری
 • برنامه ریزی اکولوژیکی فضای سبز شهری
 • بررسی الگوهای توزیع فضای سبز با رویکرد اکولوژیک منظر
 • بررسی الگوهای توزیع فضای سبز با رویکرد اکولوژی منظر
 • طرح های جامع فضای سبز شهری بر پایه اصول اکولوژیک
 • یافته های اسفتاده از رویکرد اکولوژیک در برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • گروه بندی اقدامات اجرایی در برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل ششم: شرح خدمات برنامه ریزی و طراحی فضای سبز شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • شرح خدمات پیشنهادی جهت مطالعات منطقه ای
 • شرح حدمات مطالعات محیط زیست در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
 • شرح خدمات تهیه طرح جامع فضای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فهرست منابع و مراجع

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 244
حجم: 4.85 مگابایت

12,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.