دانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری


دانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

دانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

فهرست مطالب کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری :

فصل اول: فضای باز و سبز شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • فضاهای باز شهری
 • فضاهای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل دوم: نقش ها و کاربردهای فضای سبز شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • کاربرهای گیاهان در محیط شهری
 • معیارهای انتخاب گیاهان در فضاهای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل سوم: قوانین، ضوابط و استانداردهای فضای سبز شهری کشور

 • اهداف
 • مقدمه
 • وضعیت فضای سز در شهرهای کشور
 • بررسی سابقه قوانین مرتبط با فضای سبز در کشور
 • تحلیل مسائل قانونی و حقوقی فضای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل چهارم: مفاهیم، اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • مدیریت و وظایف یک مدیر
 • تعریف برنامه ریزی
 • اهداف برنامه ریزی
 • موانع، محاسن و معایب برنامه ریزی
 • مفاهیم برنامه ریزی
 • ویژگی های برنامه ریزی
 • اصول برنامه ریزی
 • ویژگی ها و رفتار یک برنامه ریز
 • فرآیند برنامه ریزی
 • ابزارهای برنامه ریزی
 • افراد دخیل در برنامه ریزی
 • ابعاد و انواع برنامه ریزی
 • نظام های برنامه ریزی
 • انواع برنامه
 • سند برنامه
 • برنامه ریزی اجرایی
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل پنجم: برنامه ریزی فضای سبز شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • برنامه ریزی محیط زیست شهری
 • اهداف برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • روش های برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • معیارهای مکانی برنامه ریزی فضای سبز
 • معیارهای عملکردی برنامه ریزی فضای سبز
 • میزان و کمیت فضاهای سبز شهری
 • کیفیت و الگوهای توزیع فضاهای سبز شهری
 • نگاه سیستمی به فضاهای سبز شهری
 • برنامه ریزی اکولوژیکی فضای سبز شهری
 • بررسی الگوهای توزیع فضای سبز با رویکرد اکولوژیک منظر
 • بررسی الگوهای توزیع فضای سبز با رویکرد اکولوژی منظر
 • طرح های جامع فضای سبز شهری بر پایه اصول اکولوژیک
 • یافته های اسفتاده از رویکرد اکولوژیک در برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • گروه بندی اقدامات اجرایی در برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل ششم: شرح خدمات برنامه ریزی و طراحی فضای سبز شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • شرح خدمات پیشنهادی جهت مطالعات منطقه ای
 • شرح حدمات مطالعات محیط زیست در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
 • شرح خدمات تهیه طرح جامع فضای سبز شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فهرست منابع و مراجع

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 244
حجم: 4.85 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *