دانلود کتاب مکان های عمومی فضاهای شهری


تصویر جلد تزئینی میباشد

دانلود کتاب مکان های عمومی فضاهای شهری/ابعاد طراحی شهری

فایل ورد کتاب مکان های عمومی –فضاهای شهری (ابعاد طراحی شهری ) نوشته متیو کارمونا در 232 صفحه
پزوهش حاضر مربوط به ترجمه کتاب “public places – urban spaces ” نوشته ماتئو کارمونا (Matthew Carmona) می باشد که شامل 13 فصل بوده.

موضوع                                                                                                     صفحه
فصل اول :  

 مفهوم طراحی شهری معاصر ………………………………………………..     1

فصل دوم :   

 تغییرات شهری………………………………………………………………..…………       14              

فصل سوم :    

 زمینه های طراحی شهری……………………………………………..     26

فصل چهارم :

بعد مورفولوژی طراحی شهری ……………………………………………………..   56

فصل پنجم :  

 بعد ادراکی………………………………………………………………………. 82

فصل ششم :

بعد اجتماعی…………………………………………………..   97

فصل هفتم :

بعد بصری……………………………………………………..    118

فصل هشتم :

بعد عملکردی…………………………………………………   139

فصل نهم :

بعد زمان ……………………………………………………..   152                                 

فصل دهم :

فرآیند توسعه……………………………………………….    164

فصل یازدهم :

فرآیند کنترل ………………………………………………     186

فصل دوازدهم :

فرآیند گفتگو  ……………………………………………….   208 

فصل سیزدهم :

طراحی شهری کل نگر …………………………………….. 223

 

 

فصل اول :                                                                                

مفهوم طراحی شهری معاصر

مقدمه:

این کتاب یک مفهوم گسترده از طراحی شهری را در خود جای می دهد که تمرکز دارد بر ساخت مکان برای مردم، یعنی عبارت است از فرایند ایجاد مکان بهتر برای مردم و غلبه بر آنچه در غیر این صورت ایجاد خواهد شد.

این تعریف 4 مورد را که در طول کتاب مطرح می شود، در بردارد:

1) طراحی شهری برای و درباره مردم است.

2) ارزش و اهمیت مکان و فضای شهری.

3) طراحی شهری تحت تاثیر نیروهای سیاسی (قوانین) و اقتصاد بازار است.

4) طراحی به عنوان یک فرآیند.

ایده طراحی شهری درباره ایجاد مکان بهتر، یک مباحثه اصولی در مورد اینکه چه باید باشد است تا اینکه در هر مقطع از زمان چه بوده است.

در مقدمه بحث مفهوم طراحی شهری، این بخش سه قسمت اصلی را در بر می گیرد:

اولی در مورد مفهم موضوع است، دومی نیاز معاصر را برای طراحی شهری مورد بحث قرار می دهد، سومی عمل طراحی شهری را مورد مباحثه قرار می دهد .

بسوی ادارک حرفه طراحی شهری:

اصطلاح طراحی شهری در آمریکای شمالی در سال 1950 ابداع شد و جانشین اصطلاح منسوخ civic design شد. براساس طبقه بندی ای که توسط جنبش شهر زیبا صورت گرفت civic design بر طراحی ساختمان های اصلی شهری، سالن های اجتماعات شهری، سالن های اپرا، موزه ها و ارتباط آن ها با فضاهای باز، تمرکز دارد، در صورتی که طراحی شهری روش ارزشمندتری را در پیش می گیرد «که با تکیه بر اصول زیبایی شناسی اولیه، با کیفیت قلمرو عمومی (فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی) و ایجاد مکان برای مردم برای استفاده و تفریح سروکار دارد».

کلمه طراحی شهری علاوه بر تشکیل از 2 کلمه مبهم، به طور ذاتی یک اصطلاح مبهم است، اگر به صورت جدا در نظر گرفته شوند، طراحی و شهر هر یک معانی مشخص  دارند urban”” به مشخصه ها و خصوصیات” “town یا” city” اشاره دارد و” طراحی” به فعالیتهای نظیر طراحی، نقشه کشی، آراستن و نظم دادن و کشیدن نقشه و طرح….

در طی کتاب مفهوم شهر” urban” همانطور که به طور عموم در عمل طراحی شهری بکار می رود، یک مفهوم گسترده دارد و تنها شامل “city “یا town” “نمی شود بلکه مفاهیم دهکده و روستا ‌‌(hamlet , village) را نیز در بر دارد و اصطلاح طراحی علاوه بر داشتن یک بیان ظریف زیبایی شناسانه؛ در ارتباط با حل مساله موثر یا فرایند پیش برد و تنظیم توسعه است.

مدنی پور در یک مرور گسترده از طراحی شهری، 7 محدوده از ابهامات تعریف طراحی را بیان می کند:

– آیا طراحی شهری باید روی یک مقیاس با سطح مشخص تمرکز کند؟

– آیا طراحی شهری تنها باید روی کیفیات زیبایی شناسانه از محیط شهری تمرکز کند یا به طور گسترده تر بر اداره و تنظیم فضای شهری؟

– آیا طراحی فقط در ارتباط با فرم فضایی است یا به طور عمیق تر در مورد ارتباطات فرهنگی، اجتماعی بین فضا و اجتماع؟

– آیا طراحی شهری عرصه معماران برنامه ریزان ومعماران منظر می باشد؟

– آیا فعالیت بخش عمومی یا خصوصی است؟

– آیا یک فرایند عقلانی هدف گرا است (یک علم) یا یک فرایند ذهنی (یک هنر)؟

سه محدوده اول مربوط به محصول طراحی شهری هستند، سه مورد آخر در رابطه با طراحی به عنوان فرآیند، در حالی که چهارمی در ارتباط با مساله غامض محصول- فرایند است.

وقتی ما آگاهانه محیط شهری مصنوع خود را شکل می دهیم، طراحان شهری علاقمند و درگیر با هر دوی محصول و فرایند هستند. در حالی که در عمل، طراحی شهری می تواند به هر دوی محصول و فرایند توسعه بپردازد. بهتر است اصطلاح در یک معنای محدودتر به معنای اضافه کردن کیفیت به آن ها استفاده شود.”Tibbalds”طراحی شهری را در سال 1988 با عنوان

(  هر آنچه شما خارج از پنجره می بینید ) تعریف می کند، در حالی که این حقیقت دارد که اگر هر چیزی که می بینیم طراحی شهری در نظر گرفته شود پس در یک معنای مشابه، طراحی شهری هیچ است.

در تعیین مرز و محدوده موضوع طراحی شهری و در تصدیق هدف ها و تنوع ذاتی طراحی شهری، ارزش های کمی وجود دارد و نیاز اصلی تعیین و محدود کردن قلب و هسته آن به جای شرح لبه ها و مرزهایش است. و این برای روشن کردن باورها وفعالیتهای مرکزی است تا اینکه مرزها و استثناها؛ و البته تعیین اینکه چه چیزی طراحی شهری نیست، راحت تر از این است که بگوییم طراحی شهری چیست؟

برای مثال طراحی معماری، عمران یا مهندسی بزرگراه، معماری منظر، مدیریت و برنامه ریزی شهری نیست. همچنین هم گسترده تر و هم محدود تر از همه این فعالیت های قدیمی است؛ با این حال تعاریف مربوطه می تواند مفید باشد.

طراحی شهری نوعا با اصطلاحات معماری و برنامه ریزی شهری تعریف می شود.

Maitland , Gosling (1984) آن را به عنوان محدود عمومی بین معماران و برنامه ریزی تعریف می کنند در حالی که انجمن تحقیق علوم اجتماعی انگلیس موقعیت طراحی شهری را در مرز مشترک معماری، معماری منظر و برنامه یزی شهری تعیین می کند و براساس رسوم طراحی معماری، معماری منظر و مدیریت محیطی و رسوم علوم اجتماعی و برنامه ریزی معاصر شکل می گیرد. البته طراحی شهری حاصل تداخل آنها و محدوده مشترک آن ها نیست و یک سری اصول و فعالیتهای خاص خود را دارد.