دانلود مقاله ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان داده کاوی و بصری سازی برای سیستم پشتیبانی از تصمیم و مدل سازی در منابع بهداشت عمومی


*ژورال بین المللی انفورماتیک پزشکی، 2007 میلادی*

Data mining and visualization for decision support and modeling of public health-care resources

رویکردی بر: داده کاوی و بصری سازی برای  سیستم پشتیبانی از تصمیم و مدل سازی  در منابع بهداشت عمومی

در این مقاله قصد داریم روشی نوآور  در استفاده از تکنیک های داده کاوی و بصری سازی برای پشتیبانی از تصمیم در برنامه ریزی و مدیریت سطح منطقه ای در بهداشت عمومی مربوط به کشور اسلوونی  را  ارائه دهیم. از این رو،  تکنیک های داده کاوی و آماری به منظور تحلیل پایگاه داده ای که به وسیله ی مؤسسات بهداشت عمومی جمع آوری شده است بکار گرفته میشود. همچنین جنبه های سازمانی مربوط به منابع بهداشت عمومی را در بخش انتخابی  مطالعه کرده ایم با  این هدف که بتوان حوزه هایی که بر حسب موجودیت و قابلیت دسترسی به سرویس های بهداشت عمومی غیر عادی هستند را تشخیص دهیم. علاوه بر نتایج کاربردی که برای تصمیم گیری در برنامه ریزی برای سیستم بهداشت عمومی کاربرد دراد، نقش متدلوژیکی که این مقاله  بازی کرده است، شام توسعه ی متد های بصری سازی بوده که میتواند به منظور تسهیل در مدیریت دانش[1]  و پروسه های پشتیبانی از تصمیم بکار گرفته شود.

واژگان کلیدی: داده کاوی، پشتیبانی از تصمیم ، کشف دانش، مدیریت دانش، بصری سازی، اپلکیشن های بهداشت عمومی

فهرست مطالب

چکیده. 1

1.مقدمه. 2

2.داده کاوی و پشتیبانی از تصمیم برای مدیریت دانش… 3

3.داده های بهداشت عمومی.. 4

4.نتایج تحلیل.. 5

4.1تشخیص تشابه های مراکز بهداشت عمومی با داده کاوی.. 5

4.2 موجودیت و قابلیت دسترسی  مربوط به منابع بهداشت عمومی.. 8

4.3 پشتیبانی از تصمیم برای منابع بهداشت عمومی.. 13

4.4 پشتیبانی از تصمیم به وسیله ی بصری سازی GIS. 15

5.نتیجه گیری.. 16

1.مقدمه

پیشگیری پزشکی و دسترسی به منابع بهداشت عمومی را میتوان فاکتور هایی مهم دانست که بر روی رفاه شهروندان و کیفیت زندگی آنان نقش بسزایی دارد. همینطور این فاکتور های مهم، در برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی و همچنین برنامه ریزی در سطح جامعه ی محلی و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حجم زیادی از داده هایی که به وسیله ی مؤسسات پزشکی  و مؤسسات بهداشت عمومی دولتی جمع آوری شده است میتواند به عنوان منبعی با ارزش بکار گرفته شود که در زمان تصمیم گیری در خصوص اولویت هایی که باید در برنامه های بهداشت عمومی استراتژیک مد نظر قرار گیرد ، اهمیت پیدا میکند.

این فایل ورد در 17 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *