دانلود گزارش کارآموزی تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری


دانلود گزارش کارآموزی تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری

چکیده
برق الکترونیک شرکت نفت پاسارگاد تهران
برق و الکترونیک شرکت پاسارگاد تهران از تعدادی تابلو کنترل PLC و نیز تابلوهای الکترونیکی همچنین کالیبراسیون تمامی لوازم و دستگاههای اندازه گیری الکترونیکی و پنوماتیکی می باشد که در متن این کارآموزی به گزارش مدارات PLC و نیز کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری اشاره شده است.با توجه به اینکه در مدت کارآموزی تابلو PLC جدیدی که در امولسیون شرکت راه اندازی شد در زمان کارآموزی بر دو نیز مهندسین شرکت مربوطه یک دوره سه روزه برای راه اندازی و مختصر اطلاعاتی در مورد PLC داده اند که در متن گزارش آمده است لذا برای یادگیری PLC حرفه ای باید بعد از دوره مسئولین الکترونیک در کلاسهای PLC شرکت FESTO (شرکت آلمانی) شرکت می کردند لذا با توجه به مفید بودن این دوره سه روزه مقداری از گزارش به این امر اختصاص یافت.

قسمت دوم کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری می باشد که به علت عملکرد دقیق و با توجه به اینکه در اندازه گیریها مقدار دقیق و نزدیک به عدد مورد نظر قابل توجه بود از دستگاهها باید قبل از انجام کار و بررسی تابلوها و مدارات الکترونیکی کالیبره می شد.

عمل کالیبراسیون : نزدیک شدن کمیت دریافت شده به کمیت مورد نظر را کالیبراسیون می گویند( به عبارتی صحت عملکرد دقیق دستگاهها می باشد)
شرکت کالیبراسیون مدارات و دستگاههای داخل را می کرد و این دستگاهها نیز به شرکتهای دیگر مجهز به دستگاههای دقیق تری بودند برای کالیبراسیون فرستاده می شد.

مقدمه
تولید قیر به روش هوادهی Blowing یکی از مرسوم ترین روشهای تولید قیر در جهان می باشد که در کارخانه تهران نیز در تولید انواع قیر جاده(Paving) و بام (Roofing) مورد استفاده قرار می گیرند. در این کارخانه علاوه بر محصولات فوق، قیرامولسیونی یا اصطلاحاً قیر سبز تولید می گردد.

تأمین خوراک از پالایشگاه باقیمانده برج اتمسفری به منظور جداسازی بهتر اجزاء سازنده به برج تقطیر در خلاء (شکل 1) ارسال می شود. در این برج با ایجاد خلا که به جهت جلوگیری از شکست حرارتی مواد موجود درمخلوط ایجاد می شود، مواد روغنی و یا سوختی در سینی های پایینی و میانی جداشده و ته مانده این برج به سمت راست واحد دیگر پالایشگاه یعنی واحد روغن سازی، واحد Visbreaker و واحد آسفالت یا قیرسازی ارسال می شود.

فهرست مطالب

مقدمه 1
تأمین خوراک از پالایشگاه 1
فرآیند تولید قیر 70/60 (Paving Asphalt) 1
Over Head Flow 3
Bottom Flow 4
تولید قیر 25/85 یا قیر سقف (Roofing Asphalt): 6
فرآیند تولید قیرامولسیونی 6
واحد کنترل کیفیت (آزمایشگاه): 7
کنترل چیست؟ 9
مفهوم کنترل بسته: 9
سنسورها 9
PLC چیست؟ 10
خروجی ها (Outputs): 11
جایگزینی برای تابلو فرمانهای رله و کنتاکتور: 12
مزایای دیگر PLC: 12
در مقایسه با کنترلرهای دیگر: 12
اتوماسیون: 13
برخی CPU های استاندارد 300: 14
مدلهای Fail-safe: 15
CPU های خاص: 15
مدهای کاری CPU: 15
سیگنال ماژول ها SM: 16
ماژول های دیجیتال: 16
ETها: 18
کالیبراسیون سیستم اندازه گیری 18
سلسله مراتب کالیبراسیوان 18
قابلیت ردیابی مترولوژیکی 19
زنجیرۀ قابلیت ردیابی مترولوژیکی 19
دقت اندازه گیری 19
شرایط تکرار پذیری اندازه گیری 20
الف. بررسی نحوۀ کار مالتی میترها 21
کالیبراسیون مالتی میترها 22
پارامترهای مورد کالیبراسیون 22
تعریف نقاط کالیبراسیون 23
روش کالیبراسیون 23
جریان DC 26
جریان AC 26
صحت ولتمتر و آمپرمتر منبع تغذیه 27
صحت ولتمتر 27
تنظیم بار 29
این فایل ورد در 32 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.