or

دانلود فایل pdf آنالیز فرودگاه

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

برنامه فیزیکی کلی فرودگاه
– دیاگرام کلی کلان فضاها در فرودگاه
– برنامه فیزیکی پایانه در فرودگاه (سرانه فضاها)
– روابط بین اجزای پروسه پرواز در فرودگا ه و
راهکارهای توسعه فرودگاه

مقدمه
در هر پروژه بی شک برنامه فیزیکی بدنبال تعیین سه آیتم مهم است:
-1 تعداد هر فضا 2- مشخصات هر فضا 3- مساحت هر فضا
در طراحی فرودگاه گرگان ما پس از تعیین فضاهای لازم در فرودگاه به طور مختصر در مورد
مشخصات فضاهای پایانه فرودگاه به تفصیل خواهیم پرداخت.
مجموعه فرودگاهی شامل فضاهای زیر میشود:
الف- پارکینگ روباز خودرو
ب- پارکینگ سر پوشیده خودرو (طبقاتی)
ج- ترمینال خروجی مسافرین و فضاهای جنبی
د- ترمینال ورود مسافرین و فضای جنبی
ه- تأسیسات فنی
و- تأسیسات صنعتی
ز- تأسیسات و تجهیزات جانبی
برنامهریزی فیزیکی فرودگاهها
پارکینگها پارکینگ پرسنل و عوامل فرودگاه
پارکینگهای روباز
پارکینگهای سرپوشیده و طبقاتی
ترمینالها ترمینالهای ورود مسافرین
ترمینالهای خروج مسافرین
فضاهای جنبی و مشترک
تأسیسات و تجهیزات تأسیسات فنی
تأسیسات صنعتی
تأسیسات و تجهیزات جانبی
اجزای متشکله اپرون و هولدینگ اپرون
محوطه پروز باندها
تاکسی ویها

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.