دانلود پاورپوینت شهرک مسکونی chapeel


معرفی مختصر شهرک:   این مجتمع در فاصله ی کمی از شمال غربی مرکز شهر     southhampton  واقع شده  که درطول جنگ جهانی دوم بار ها بمب باران شده و تا دهه 80 محل دفن زباله های شهری بوده است.

 

مجتمع مسکونی  chapel که در 3 فازاصلی وپیرامون 3 فضای سبز مرکزی سازماندهی شده است که شامل 152 آپارتمان و22 خانه ی مسکونی است که از این تعداد 40 آپارتمان 1 خوابه (54متر مربع) 112آپارتمان 2خوابه(69 متر مربع) 5واحد 3خوابه(106 متر مربع) و17 واحد 4 خوابه (111 متر مربع)  می باشد.

¨این مجتمع در فاصله ی کمی از شمال غربی مرکز شهر    southhampton

¨واقع شده

¨ که درطول جنگ جهانی دوم بار ها بمب باران شده و تا دهه 80 محل دفن زباله های شهری بوده است.

¨مجتمع مسکونی chapel که در 3 فازاصلی وپیرامون 3 فضای سبز مرکزی سازماندهی شده است که شامل 152 آپارتمان و22 خانه ی مسکونی است که از این تعداد 40 آپارتمان 1 خوابه (54متر مربع) 112آپارتمان 2خوابه(69 متر مربع) 5واحد 3خوابه(106 متر مربع) و17 واحد 4 خوابه (111 متر مربع) می باشد.

¨برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از تردد اتوموبیل های سواره در اطراف سایت یک فضای سبز خطی در طول مجتمع و در حد فاصل آن با بلوار اصلی قرار گرفته است. همچنین ورود سواره به داخل حیاط های مرکزی ممکن نیست.

¨در حیاط های مرکزی مجتمع فضا های سبز- نشیمن – انبارها و پارکینگ ها ی دوچرخه و موتور سیکلت به چشم می خورد.

¨در کنار مسیر های اصلی سواره که سه بلوک را از هم جدا می کند پیاده روهای عریضی قرار داردکه فضا های جهت نشیمن در آن طراحی شده است.