مدرسه اکبریه تبریز

استاد جبار تبریزی

1271 ه . ق (1231 ه . ش)

نام اثر: مدرسه اکبریه تبریز

 akbariye 1

بقعه صاحب الامر در کنار خیابان مدرس قرار دارد و از آثار زمان شاه طهماسب صفوی است این بنا در سال 1045 هجری توسط سپاهیان سلطان مراد چهارم تخریب شد که در زمان شاه سلطان حسین صفوی، و از طرف میرزا محمد ابراهیم وزیر آذربایجان مرمت گردید.

 این بقعه در سال 1193 هجری قمری بر اثر زلزله شدید ویران شد و در سال 1208 به وسیله جعفرقلی خان دینبلی تجدید بنا یافت و در سال 1266 میرزا علی اکبر خان، قسمتی از بقعه و دهلیز را آینه کاری کرد. صحن و مدرسه ای بر آن افزوده و موقوفاتی برای آن تعیین نمود.

 akbariye 2

این مدرسه که اکبریه نام داشت در سال 1345 جخت احداث خیابان دارائی ویران شد و در سالهای اخیر تعمیر این بنای تاریخی مورد توجه قرار گرفت و از طرف سازمان میراث فرهنگی نسبت به مرمت آن اقدام شد.

بقعه صاحب الامر دارای حرم، و منار بلند در دوگوشه بنا است. در مدخل دهلیز و درون بقعه دو طاق مرمرین از زمان شاه طهماسب باقی است که دارای ححاری های زیبایی شامل گل و بوته اسلیمی و ختایی است نام این استاد در سر در مدرسه اکبریه به صورت عمل استاد جبار تبریزی 1271 ه . ق دیده می شود.

منبع: کتاب معماران ایران

بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.