دانلود ضوابط استخرهای شنا

 

استاندارد” استخرهای شناالزامات عمومی ” که پیش نویس آن درکمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در دویست و پانزدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکیتصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات،استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل ایناستانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. استخرهای شنا الزامات عمومی

1 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارایه ویژگی ها و مشخصات عمومی استخرهای شنا جهت اطمینان حاصل کردن از شرایط بهداشتی، سلامتی و ایمنی محیط های عمومی شنا می باشد . این استاندارداستخرهای ذیل را در دو حالت سرپوشیده و رو باز شامل می شود:

-1 استخرهای آموزشی خردسالان

-2 استخرهای شنای تفریحی)سرسره دار، موج دار و(

-3 استخر شنای حرفه ای و مسابقات

-4 استخرهای آبگرم

-5 استخر معلولان

-6 استخر کف متحرک

یادآوری الزامات ارا یه شده در این استاندارد در مورد ا ستخرهای زیر کاربرد ندارد، اما با این وجود بهتر است این استخرهانیز الزامات فنی این استاندارد را به منظور حفظ سلامتی، بهداشت و افزایش کارایی مد نظر قرار دهند . استخره ای خارج ازدامنه این استاندارد عبارتند از:

-1 استخرهای شنای خصوصی)مسکونی( که صرفاً برای استفاده مالک و یا اعضاء خانواده مورد استفاده قرار می گیرد.

-2 استخرهای آبگرم )طبیعی( که مستقیماً تحت نظارت یک پزشک و یا بیمارستان می باشد.

-3 حوضچه ها یا استخرهای کوچکی که صرفا برای آب درمانی و یا حرارت دهی و آرامش بخشی به پوست مورد استفاده قرار می گیرند.

-4 استخرهای شنایی که به صورت موقت و یا غیر دائمی طراحی و ساخته شده اند . همانند استخرهای شنایی که بصورتموقت در اردوگاههای تفریحی برپا می شوند.

-5 استخرهای آکواریومی.

2 مراجع الزامی

مدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که درمتن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شوند.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مدرک مورد نظر این استاندارد نیست . درمورد مدارکی که بدون ذکر تا ریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

3 اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر بکار می رود:

1-3

استخر شنا 1

به مجموعه ای از ابنیه، لوازم، تجهیزات و امکانات اطلاق می شود که با هدف : آبتنی کردن، شنا کردن،شیرجه زدن، آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحی ایجاد شده است . ابنیه این مجموعه ، از وسایل و موادمعمول بنایی نظیر : سیمان، آجر، فلز و سایر مواد غیر قابل نفوذ و مقاوم ساخته ش ده است که می توان آن رابه صورت خصوصی و یا عمومی طراحی و اجرا نمود.

استخرهای شنا برحسب نوع فعالیت (آموزشی، تمرینی، مسابقه ای، تفریحی و یا درمانی)تقسیم بندی شده و بر همین اساس دارای ویژگ یهایی خواهند بود که باید از ابتدای برنام هریزی و طراحی مدنظر قرارگیرد. استخرها ممکن است یک منظوره (ویژه یک نوع فعالیت) و یا چند منظوره که امکان فعالیتهای مختلف را فراهم می کند، در نظر گرفته شود. استخرها همچنین ممکن است به صورت مجموعهو یا مشابه و T و Z و L طراحی شود به گونه ای که استخرهای پیوسته در شکل هایی مانند” ناپیوسته “استخرهای ناپیوسته به صورت مجموعه ای از چند استخر یک منظوره در جوار هم در نظر گرفته می شود.

استخرهای پیوسته با وجود ظاهر یک پارچه امکان تفکیک را به راحتی فراهم می کند و در صورت نیاز هربخش، عملکرد استخر یک منظوره را نیز ارایه می نماید.

با توجه به شرح فوق استخرهای شنا ممکن است سرپوشیده و/ یا روباز نیز ساخته شود که در هر دوحالت شامل ویژگی های فوق نیز می گردد.

استخرهای روباز با وجود هزینه کمتر ساخت و نگهداری نسبت به استخرهای سرپوشیده و با وجودبهره برداری از طبیعت آزاد، گل و گیاه و آفتاب که شرایط محیطی بسیار مطلوب و جذا بتری را فراهم می آورد، ولی در عمل کارایی لازم را در مقایسه با استخرهای سرپوشیده ندارد، به گونه ای که دوره کوتاه بهره برداری در طول سال سبب پیامدهای زیر می شود:

– رها شدن کلیه تاسیسات استخر در بیشترین ایام سال

– بی توجهی به تامین پرسنل دائم و موظف

– نبود سیستم مشخص حفاظت و نگهداری از تاسیسات

– نبود نظام مدیریت واحد و پایدار

از این رو توصیه می شود استخرهای روباز در داخل یک مجموعه ورزشی و یا در جوار استخرهای سرپوشیده در نظر گرفته شود و یا با استفاده از سیستم سقفهای سبک و جمع شو زمان بهر ه برداری به سرتاسر سال افزایش پیدا کند.

2-3

استخر خصوصی) مسکونی( 1

استخری است که صرفا برای استفاده مالک ، اعضاء خانواد ه و حداکثر 3 واحد مسکونی و یا مهمانان شخصی مورد استفاده قرار می گیرد. این استخر کاربرد عمومی ندارد.

3-3

استخر عمومی

هرگونه استخری که با هدف انتفاع مالی یا ارایه خدمات به عموم افراد جامعه و یا قشر خاصی از افرادجامعه ساخته می شود . همانند استخرهای عمومی با مالکیت شخصی و استخرهای موسسات، سازمان ها یامراکز دولتی و خصوصی، مدارس، مهد کودک ها، پادگانه ای نظامی، پلاژها، کمپ ها یا مجتمع های مسکونی، هتل ها، متل ها و موارد مشابه.

 

فایل word به صورت 100 صفحه میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.