دانلود تحقیق اصول و روشهای آموزش بزرگسالان


55c10a5c548a4f912b89b12e027e24e8

راهنمایی آموزشی – دانلود تحقیق اصول و روشهای آموزش بزرگسالان

مقدمه
يادگيري مفاهيم و اصول شالوده فعاليتهاي ذهني آدمي را مي‌ريزند. ما از راه مفهوم آموزي دنيا را در ذهن خود خلاصه مي‌کنيم و با ايجاد ارتباط ميان آنها ، پديده‌هاي هستي را مي‌شناسيم و به تفکر مي‌پردازيم. مفاهيم عناصر اصلي اصول و قوانين را تشکيل مي‌دهند و اصول و قوانين به نوبه خود تار و پود نظريه‌ها و انديشه‌هاي انسان را مي‌سازند. به عبارتي هر فرد يا آدمي پيش از آنکه بتواند به محرکها و رويدادهاي محيط خود پاسخ مناسبي بدهد بايد با مفاهيم در خود و مربوط آشنايي کافي داشته باشد. چنانکه اگر بخواهيم مساحت يک مربع مستطيل يا دايره را بدست آوريم بايد با مفاهيم طول و عرض يا شعاع ، مجذور و عدد پي آشنا باشيم.
چـهره خـوانـي به اين مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پي بـه خـصـوصـيات اخلاقي و شخصيتي او ببريد. چـهره خـوانـي توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است. شـناخـتـن افراد تنها از روي خصوصـات ظـاهـري آنها مساله بسيار جالبي است. نـکات ظـريف و دقيـق وپيچيدگيهاي بسياري در علـم چـهـره خـوانـي وجـود دارد ولي ما در اينجا به بيان نکات اصلي تر و مهمتر آن بسنده مي کنيم.

چهره خواني چيست؟
بشر در طول قرون متمادي سعي نموده تا با پيوند زدن خصـيصـه هـاي صـورت افـراد بـه ويژگيهاي شخصيتي، متوجه افکار و درون ديگران شود. با گـذشـت سـالها علم چهره شناسي نيز گسترش يافته و به شاخه هاي مختلف تـقسـيم شـده است. بـراي مثـال “متوپوسکپي” علم پي بردن به سيرت و درون آدمي از روي خطوط روي پيشاني است.
“فرنولوژي” علم جمجمه خواني و مطالعه طرز تشکيل جمجمه ميباشد که به بنا نهادن شخصيت و اميال ذاتي و رواني افراد کمک مي کند.
“فيزيـوگـنومي” يا عـلم چـهره شـنـاسي، موضوعي است که ما به آن خواهيم پرداخت. اين علم به ما مي آموزد که چگونه از روي چهره افراد پي به شخصيت آنها ببريم.
امروزه دانشمندان به چنين علومـي، “شـبـه علـوم” اطـلاق کرده و بـهاي زيـادي بــه آن نمي دهند و هـمانند عـلومي مانـنـد “طالع بـيني” به آنها مي نگرند: اثبات نشده ولي بيضرر. با اين وجود هنوز بسياري از مردم چهره خواني را راهي مطمئن براي قضاوت در مورد افراد مي دانند. چيزي که اهميت دارد اين اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تا رسيدن به همه حقايق از قضاوتهـاي شـتابزده اجتناب کنيم.
اکنون گذري مي کنيم بر نکات بنيادين چهره خواني و چگونگي تشخص شخصيت افراد:
شکل صورت
دراز و کشيده: افرادي که داراي چنين صورتي هستند عموما” داراي صـبر و تحمل زياد بوده و توانايي حل مشکلات در آنها بيشتر است. جـذابـيـت و خوش ترکيب بودن افراد با چنين صورتي نشانگر اين است که آنها معمولا کارهاي خـود را نـيـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند. گرد: اين شکل دلالت بر اميدواري زنده دلي و انرژي دارد. اينگونه افراد مي تـوانند اتاقي دلگير و ساکت را به بمبي از خنده و شادي تبديل کنند. پهن: اينگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکري مي باشند. مربعي: طرفدار استقلال فردي و فردگرايي، سختـکوشـي بـراي دسـتـيـابي بـه آرزوها، زيرکي و فعال بودن از ويژگيهاي اين افراد محسوب مي شود.
پيشاني
صاف: کسانيکه که داراي خطوط در پيشاني نيستـنـد، افـرادي انديشمند و هميشه در حال تفکر مي باشند و در تصميم گيريها سريع و منطقي عمل مي نمايند. چروکيده: وجود خطوط در سطح پيشاني نشان مي دهد که ايـنـگونه افراد به سرعت هيجان زده و احساساتي شده و سريع آشفته و پريشان حال مي گردند. و ….

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
چهره خواني چيست؟ 2
شکل صورت 3
پيشاني 3
چشم 4
ابرو 4
پلک 5
بيني 5
گوش 6
گونه 6
چانه و فک 6
لب 7
داروهاي هوشمند 10
تغذيه مناسب 12
موسيقي 14
استفاده با صرفه از مغز 16
استراتژي 18
استراحت 20
ديدگاه‌هاي هوش هيجاني 23
شاخه بندي هوش 25
شاخه اول 26
شاخه دوم 26
شاخه سوم 28
شاخه چهارم 29
ديدگاه مختلط 30
هوش هيجاني از نقطه‌نظر گلمن 31
آگاهي از هيجانات خود 31
کنترل هيجانات 32
خود انگيختگي 32
تشخيص هيجانات در ديگران 33
کنترل روابط 34
هوش هيجاني از نقطه نظر بار ـ آن 34
اهميت يادگيري مفاهيم 37
روش آموزش مفاهيم 38
مرحله اول 38
مرحله دوم 39
مرحله سوم 39
مرحله چهارم 39
مرحله پنجم 40
مثالهاي عملي 40
تشريح واژه‌هاي دو پهلو 41
جلوگيري از تعميم غلط 41
ارتباط يادگيري مفاهيم با ساير انواع يادگيري 41
مباحث مرتبط با عنوان 42
ويژگي‌هاي يادگيري 43
تغيير در رفتار 43
پايداري نسبي 44
توانايي‌هاي بالقوه 44
تجربه 45
يادگيري يا وراثت 45
نظريه‌هاي يادگيري 46
تداعي گرايي(Associationism) 46
يادگيري اجتماعي (Social Learning) 47
شناخت گرايي (Cognitiveism) 47
حافظه و يادگيري 48
فيزيولوژي يادگيري و حافظه 48
گستره روانشناسي يادگيري 49
چشم انداز اين علم 50
مطلب آخر 50
منابع 50

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *