دانلود تحقیق معرفی تخت جمشید

takht_jamshid2

تخت جمشید آثار باقیمانده ارگ و کاخ داریوش اول هخامنشی است،که پس از گذشتن 189 سال از اغاز بنای آن،اسکندر مقدونی ساختمانهای آنرا،در سال 331 پیش از میلاد سوزانده است. تخت جمشید در 56 کیلومتری شمال شرقی شیراز و 6 کیلومتری استخر ،در جلگه مرودشت واقع است تخت جمشید طبق دو کتیبه ای که در بالای دیوار جنوبی آن کنده شده از بناهایی است که بفرمان داریوش هخامنشی ،در حدود سال 520 پیش از میلاد ساخته شده است.
پلکان بزرگ  راهی که به بالای تخت یا صفه راهنمایی می نماید . دو پلکانی است که در دو طرف،روبروی هم ساخته شده و شماره هر یک از پلکانها ،از پائین تا بالای تخت 110 و درازای هر یک 90/6 متر و پهنایش 38 سانتی متر و بلندیش 10 سانتی متر میباشد.  سردر بزرگ یا مدخل  برای وارد شدن به درون ارگ تخت جمشید پس از پلکانهای شرح داده شده،تنها راه،سردر بزرگ بوده و آن ساختمانی است چهار گوشه که در بالای پلکانهای نامبرده،واقع گردیده است . این مدخل دارای ،4 ستون و سردر غربی و شرقی و جنوبی بوده است که 4 جرز دو درگاه ان ، با دو تا از ستونهایش ،هنوز بر جا و باقی میباشد.

دانلود تحقیق معرفی تخت جمشید

قهرست مطالب
تخت جمشید 1
پلکان بزرگ 2
سردر بزرگ یا مدخل 2
درگاه غربی مدخل 2
درگاه شرقی 3
آپادانه (آپادانا) یا بارگاه 3
ستونهای بارگاه آپادانا 4
ترجمه لوحها 5
پلکان نو پیدایش 5
بارگاه صد ستون 6
ساختمان تالار صد ستون 7
درگاههای شمالی صد ستون 7
درگاههای شرقی 8
درگاههای جنوبی 8
درگاههای غربی 9
ایوان کاخ صد ستون 9
مدخل دوم 9
کاخ سه دروازه 10
پلکان دو طرفی کاخ سه دروازه 10
ایوان شمالی سه دروازه 10
تالار مرکزی کاخ سه دروازه 11
ایوان جنوبی کاخ سه دروازه 11
عمارت آئینه یا کاخ تچرا 12
پلکان غربی کاخ تچرا 13
تالار شمالی کاخ تجرا 13
تالار مرکزی تچرا 13
ایوان جنوبی 13
تپه مرکزی 14
تزئینات کاخ های هختمنشی 19
هنر در خدمت ایدئولوژی پادشاهی 22
کاخ کوچک خشایار شاه 24
ایوان شمالی هدیش 25
تالار مرکزی کاخ کوچک خشایارشا 25
بنای اردشیر سوم 25
عمارت جنوبی شرقی یا حرمسرا خشایارشا 26
تالار بزرگ حرمسرا 27
نویافته ها 27
تالار صد ستون نویافته 28
تالار 99 29
آب انبار سنگی 29
دخمه ها 29
برج و بارو 30
مدت آبادی تخت جمشید 30
داریوش سوم از دیدگاه ایران شناسان 33
منابع 35

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.