or or

دانلود رایگان پروژه سیستم مکانیزه فروشگاه کفش

یدیما - درج رایگان آگهی و تبلیغات در اینترنت

11111

مقدمه
این نرم افزار در راستای بهره وری از زمان و ثــبت اطلاعات و داده های مورد نیاز در فروشگاه توضیع کفش تهیه و در اختیار شما قرار داده شده . استفاده از این نرم افزار باعث مدیریت مــفــید و کاهش خطاهای موجـود در کارتان خواعد شد .

فهرست :
مقدمه ………………………………………………………………………………………. ٣
طراحی دیتا بیس ……………………………………………………………………………. ٤
طراحی دیتا بیس بانک اطلاعاتی با دلفی در مورد فروشگاه کفش ………………………. ٥
ارتباط دیتابیس با نرم افزار …………………………………………………………………. ٨
کد نویسی بخش پسورد ……………………………………………………………………… ٩
معرفی منوهای برنامه بخش ثبت اطلاعات مشتریان ……………………………………..١٠
معرفی منوهای برنامه بخش ثبت اطلاعات کفوش ………………………………………..١٤
جستجوی اطلاعات در بانک ……………………………………………………………….. ١٨
چاپ لیست مشتریان برای گزارش گیری …………………………………………………. ٢١
چاپ لیست کفش برای گزارش گیری ……………………………………………………… ٢٤
طراحی بخش توضیحات برنامه …………………………………………………………… ٢٥

دانلود رایگان این پروژه

اطمینان به اصالت سایت / کد تخفیف 10 درصدی محصولات / گزارش مشکل در خرید / نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.