دانلود پایانامه با موضوع طراحی سایت کتاب

11209_208

چکیده:
این مقاله شامل پنج فصل است :
فصل اول کاملا مجزا از سه فصل دیگر است ، این فصل به تحقیق و گذری بر زبان PHP می پردازد و همچنین نحوه استفاده و محیط کار مورد نیاز و مواد لازم برنامه نویسی برای این زبان را معرفی می کند .
فصل دوم مهندسی نرم افزار پروژه است،در این قسمت نتایج تحلیل سایت شامل نمودار ها و جداول موارد کاربردی می باشد .
فصل سوم به پایگاه داده پروژه می پردازد ، شامل جداول پایگاه داده است و همچنین به کاربردهای این جداول در بخش های مختلف سایت می پردازد .
فصل چهارم بخش اصلی پروژه است ، در این فصل شما را با یک سایت کتاب آشنا می کنم که برنامه آن را توسط PHP و در محیط Dreamweaver نوشته ایم.
فصل پنجم ، فصل فصل آخر است و شامل جمع بندی مطالب و کارهایی که در آینده انجام خواهیم داد می باشد.
کلمات کلیدی : PHP، HTML، EasyPHP .

مقدمه
هر روز وب سایت ها گسترش پیدا میکنند و مخاطبان بیشتری را در بر میگیرند. تا به حال بیش از 125.000.000 دامنه در اینترنت ثبت شده است که نشان دهنده گسترش سریع اینترنت می باشد. با بزرگ شدن و زیاد شدن مخاطبان وب سایت ها ، دیگر HTML پاسخگوی نیاز مدیران وب سایت ها نبود، از این رو به زبانی نیاز بود تا بتواند مانند نرم افزارهای Dektop عمل کند و به راحتی قابل گسترش باشد . زبان هایی مانند PHP, Asp, Java و … به وجود آمدند تا به وب سایت ها خدمت کنند . در این مقاله شما را تا حدودی با زبان برنامه نویسی PHP آشنا میکنیم و نگاه کوتاهی به تاریخچه و عمل کرد PHP خواهیم انداخت.
سالیان متمادی افراد برای خرید محصولات خود بایستی حضوری به مرکز خرید مراجعه کرده و جنس مورد نظر خود را خریداری می کردند ،در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از اینترنت بسیاری از امور از جمله خرید ها از طریق اینترنت انجام می شود و باعث تسریع در انجام امور و ارائه تنوع محصول می شود از جمله این محصولات کتاب است که از طریق اینترنت خیلی سریع می توان کتاب مورد نظر را یافت و خریداری نمود.

 
فهرست
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول

1-1-تا ریخچه مختصری از PHP………………………………………………………………………………………………2
1-2-مزایای PHP …………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2-1- PHP زبانی برای همه سیستم عامل ها……………………………………………………………..3
1-2-2- PHP رایگان و Open Source………………………………………………………………….4
1-2-3- سرعت بالای تفسیر و اجرای PHP………………………………………………………………….4
1-2-4- ساختار مناسب و امكانات بالا در PHP…………………………………………………………….5
1-3- معایب…………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4- خصوصيات PHP……………………………………………………………………………………………………………6
1-5- تفاوت و مزايای PHP در برابر ASP.NET…………………………………………………………………….8
1-5-1- PHP……………………………………………………………………………………………………………..8
1-5-2- تکنولوژی ASP.NET……………………………………………………………………………………9
1-6- مواد لازم برای PHP………………………………………………………………………………………………………9
1-7- میزبان محلی………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم

2-1- مهندسی نرم افزار پروژه………………………………………………………………………………………………..13
2-1-1- نمودارهای Use Case…………………………………………………………………………………….13
2-1-2- موارد کاربرد…………………………………………………………………………………………………..15
2-1-3- نمودار کلاس………………………………………………………………………………………………….31
2-1-4- نمودار Component…………………………………………………………………………………….32
2-1-5- نمودارهای توالی……………………………………………………………………………………………32
2-1-6- نمودارهای فعالیت…………………………………………………………………………………………..40
2-1-7- نمودار Deployment……………………………………………………………………………………..46
2-1-8- نمودار وضعیت………………………………………………………………………………………………..46
2-1-9- نمودار Collaboration…………………………………………………………………………………..47

فصل سوم

3-1- پایگاه داده سایت………………………………………………………………………………………………………….48
3-1-1- جدول کتاب…………………………………………………………………………………………………..48
3-1-2- جدول کاربر…………………………………………………………………………………………………..48
3-1-3- جدول فروش کتاب کاربران……………………………………………………………………………49
3-1-4- جداول خرید کتاب از سایت……………………………………………………………………………49
3-1-5- جدول نظرات…………………………………………………………………………………………………49
3-1-6- جدول انتشارات……………………………………………………………………………………………..50
3-1-7- جدول مدیر……………………………………………………………………………………………………50
3-1-8- جدول یادداشت ……………………………………………………………………………………………50

فصل چهارم

4-1- معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………………………51
4-1-1- کاربران…………………………………………………………………………………………………………..51
4-1-1-1- صفحه اصلی سایت…………………………………………………………………………. 51
4-1-1-2- صفحه عضویت در سایت…………………………………………………………………52
4-1-1-3- صفحه تغییر کلمه عبور…………………………………………………………………..52
4-1-1-4- صفحه نظرات………………………………………………………………………………….53
4-1-1-5- صفحه ناشران…………………………………………………………………………………54
4-1-1-6- صفحه جستجو……………………………………………………………………………….54
4-1-1-7- خرید کتاب…………………………………………………………………………………….55
4-1-1-8- صفحه سبد خرید…………………………………………………………………………..57
4-1-1-9- صفحه فاکتور…………………………………………………………………………………58
4-1-1-10- صفحه ثبت کتاب شما برای فروش…………………………………………………..59

4-1-2- مدیریت…………………………………………………………………………………………………………60
4-1-2-1- صفحه مدیریت………………………………………………………………………………..60
4-1-2-2- صفحه حذف،اضافه و جستجوی کتاب………………………………………………60
4-1-2-3- صفحه ویرایش یادداشت………………………………………………………………..62
4-1-2-4- صفحه مشاهده نظرات……………………………………………………………………63
4-1-2-5- صفحه ویرایش انتشارات………………………………………………………………..64
4-1-2-6- صفحه نغییر کلمه عبور…………………………………………………………………..65
4-1-2-7- صفحه ویرایش کتاب………………………………………………………………………65
4-1-2-8- صفحه کتابهای رزرو شده برای فروش……………………………………………..66
4-1-2-9- صفحه مشاهده کتاب های فروشی مردم………………………………………….67

فصل پنجم

5-1- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………….68
5-2- کارهای آینده……………………………………………………………………………………………………………….68 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
فهرست اشکال

شکل(2-1):نمودار Use Case خرید از سایت…………………………………………………………………………..13
شکل(2-2):نمودار Use Case مدیریت سایت………………………………………………………………………….14
شکل(2-3):نمودار کلاس………………………………………………………………………………………………………..31
شکل(2-4):نمودار Component……………………………………………………………………………………………32
شکل (2-5):نمودار توالی ثبت کتاب برای فروش……………………………………………………………………..32
شکل (2-6):نمودار توالی ثبت نام در سایت…………………………………………………………………………….33

شکل (2-7):نمودار توالی تغییر کلمه عبور……………………………………………………………………………..33

شکل (2-8):نمودار توالی نظرات…………………………………………………………………………………………….34

شکل (2-9):نمودار توالی جستجو…………………………………………………………………………………………..34

شکل (2-10):نمودار توالی ناشران…………………………………………………………………………………………..34

شکل (2-11):نمودار توالی مشاهده و خرید کتاب…………………………………………………………………….35
شکل (2-12):نمودار توالی ورود مدیر……………………………………………………………………………………..35

شکل (2-13):نمودار توالی حذف و اضافه کتاب_مدیریت………………………………………………………….36
شکل (2-14):نمودار توالی ویرایش انتشارت_مدیریت……………………………………………………………..37

شکل (2-15):نمودار توالی مشاهده و حذف نظرات_مدیریت…………………………………………………….38

شکل (2-16):نمودار توالی ویرایش یادداشت ها_مدیریت………………………………………………………..38

شکل (2-17):نمودار توالی کتابهای رزرو شده برای فروش_مدیریت………………………………………….39

شکل (2-18):نمودار توالی ویرایش کتاب_مدیریت…………………………………………………………………..39

شکل (2-19):نمودار فعالیت ثبت کتاب برای فروش…………………………………………………………………..40

شکل (2-20):نمودار فعالیت ثبت نام…………………………………………………………………………………………40

شکل (2-21):نمودار فعالیت تغییر کلمه عبور……………………………………………………………………………41

شکل (2-22):نمودار فعالیت مشاهده و خرید کتاب…………………………………………………………………..41

شکل (2-23):نمودار فعالیت جستجو………………………………………………………………………………………42

شکل (2-24):نمودار فعالیت نظرات…………………………………………………………………………………………42

شکل (2-25):نمودار فعالیت ناشران………………………………………………………………………………………..42

شکل (2-26):نمودار فعالیت ورود مدیر_مدیریت……………………………………………………………………..43

شکل (2-27):نمودار فعالیت ویرایش انتشارات_مدیریت…………………………………………………………..43

شکل (2-28):نمودار فعالیت ویرایش یادداشت ها_مدیریت………………………………………………………43

شکل (2-29):نمودار فعالیت حذف و اضافه کتاب_مدیریت……………………………………………………….44

شکل (2-30):نمودار فعالیت کتاب های رزرو شده برای فروش_مدیریت…………………………………….44

شکل (2-31):نمودار فعالیت مشاهده و حذف نظرات_مدیریت…………………………………………………..45

شکل (2-32):نمودار فعالیت ویرایش کتاب_مدیریت………………………………………………………………..45

شکل (2-33): نمودار Deployment………………………………………………………………………………………46
شکل (2-34):نمودار وضعیت…………………………………………………………………………………………………..46
شکل (2-35): نمودار 1 Collaboration……………………………………………………………………………….47
شکل (2-35): نمودار 2 Collaboration………………………………………………………………………………47
شکل (3-1): جدول ویرایش ، افزودن و حذف کتاب………………………………………………………………….48

شکل (3-2): جدول ثبت نام و تغییر کلمه عبور کاربران……………………………………………………………48

شکل (3-3): جدول ثبت کتابهای فروشی شما…………………………………………………………………………49
شکل (3-4): جداول خرید کتاب……………………………………………………………………………………………..49

شکل (3-5): جدول ثبت و حذف نظرات…………………………………………………………………………………..49

شکل (3-6): جدول ثبت ، حذف و مشاهده انتشارات………………………………………………………………..50

شکل (3-7): جدول تغییر کلمه عبور مدیر……………………………………………………………………………….50

شکل (3-8): جدول ویرایش یادداشت……………………………………………………………………………………..50

شکل (4-1): صفحه اصلی سایت………………………………………………………………………………………………51

شکل (4-2): صفحه عضویت در سایت……………………………………………………………………………………..52
شکل(4-3): صفحه تغییر کلمه عبور………………………………………………………………………………………..52
شکل(4-4): صفحه نظرات………………………………………………………………………………………………………53
شکل(4-5): صفحه ناشران……………………………………………………………………………………………………..54
شکل(4-6): صفحه جستجو1…………………………………………………………………………………………………..54
شکل(4-7): صفحه جستجو2………………………………………………………………………………………………….55
شکل(4-8):فهرست موضوعی کتاب………………………………………………………………………………………..55
شکل(4-9): خرید کتاب………………………………………………………………………………………………………….56
شکل(4-10): صفحه سبد خرید……………………………………………………………………………………………….57
شکل(4-11): صفحه فاکتور……………………………………………………………………………………………………..58

شکل(4-12): صفحه ثبت کتاب شما برای فروش……………………………………………………………………….59
شکل(4-13): صفحه مدیریت…………………………………………………………………………………………………..60
شکل(4-14):قسمت اضافه کردن کتاب…………………………………………………………………………………….60
شکل(4-15):قسمت جستجو کتاب…………………………………………………………………………………………..61
شکل(4-16):قسمت حذف کتاب………………………………………………………………………………………………61
شکل(4-17): صفحه ویرایش یادداشت…………………………………………………………………………………….62
شکل(4-18): صفحه مشاهده نظرات………………………………………………………………………………………..63
شکل(4-19): صفحه ویرایش انتشارات…………………………………………………………………………………….64
شکل(4-20): صفحه نغییر کلمه عبور……………………………………………………………………………………….65
شکل(4-21): صفحه ویرایش کتاب…………………………………………………………………………………………..65
شکل(4-22):صفحه ثبت نهایی فروش کتاب…………………………………………………………………………….66
شکل(4-23):صفحه به روز رسانی……………………………………………………………………………………………66
شکل(4-24): صفحه مشاهده کتاب های فروشی مردم……………………………………………………………..67

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.