دانلود پروژه مرمت ابنیه بازسازی مدرسه تقوی گرگان

Picture1

بافت قدیم شهرهایمان بسان پیچیده ترین پدیده ها در عرصه تاریخ تمدن وفرهنگ شهر نشینی وشهر سازی ایران ،پدیده های کالبدی – اجتماعی بوده واز ان جمله مناطقی از کل پیکره شهرند که بدلیل ناتوانی در شرف نابودی تدریجی قرار دارند.ناتوانی این بافتها همچون هر پدیده دیگر ریشه در عوامل درونی از یکسو وعوامل بیرونی از سوی دیگر دارد وتنها از رهگذر شناخت این مجموعه عوامل، بازنده سازی بافتها و بناهای قدیمی شهرهایمان میسر وممکن خواهد شد. پروژه بازسازی مدرسه تقوی گرگان نیز با هدف ایجاد حیات دوباره در قطعات بی نظیر وبی بدیل تاریخی این سرزمین و شناسنامه تمدن بشریت در پیوند با حیات ونیازهای فرهنگی جامعه معاصر آغاز شد هر چند که قدمی است کوچک در معرفت هستی .

ساختمان منزل مسکونی تقوی که بعدها با نام مدرسه تقوی مشهور شد در محله سرچشمه شهر گرگان قرار گرفته است . منزل مسکونی تقوی در اوایل دوره پهلوی با رونق گرفتن مدرسه سازی در ایران تغییر کار بردی پیدا کرد و از آن زمان به بعد به شهرت رسید نزدیکی مدرسه تقوی به دو مجموعه بزرگ تقوی و باقری که جزء خان های گرگان بودند نکته دیگری است که باعث شده تا این منزل سوژه خوبی برای تغییر کاربردی باشد

مدرسه تقوی دارای سازه آجری است که با ملات گل آهک واندود کاهگل و گچ در دو طبقه ودر وسط حیاطی بزرگ به شیوه کلاه فرنگی ساخته شده است .قرارگیری ساختمان مدرسه در درون حیاط به این شیوه حاکی از تاثیر معماری فرنگ است که در اوایل دوره پهلوی به ایران وارد شده بود.

دو ورودی ساختمان که تنها ورودی های آن می باشد یکی در ضلع شمالی و دیگری در ضلع جنوبی حیاط واقع شده است . بعداز وارد شدن به حیاط نمای زیبایی از ساختمان که شامل درو پنجره های منظم ریتم دار و هلالی است خود نمایی می کند .

سکوهای آجری به عرض 20/1 سانتی متری وارتفاع 70 سانتی متر در طول ساختمان حجم مکعب مستطیل بنا را از دو طرف پوشش داده اند .

 

۱-موقعیت جغرافیای شهر ومنطقه استان گلستان

۲-موقعیت محلی اثر و دلایل اهمیت آن

۳-سایت پلان مدرسه تقوی

۴-پلان های مدرسه تقوی

۵-خصوصیات معماری اثر

۶- آسیب شناسی و طرح مرمت

۷-عامل مخل

۸-عامل عارض

۹- درمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.