دانلود مدیریت پروژه – دوره کارشناسی رشته مدیریت گرایش صنعتی

پیش گفتار:

دانش مدیریت پروژه از تمامی ابعاد آن نیاز فوری و حیاتی کشور ماست. با نگاهی گذرا به تعداد و حجم سرمایه گذاری در طرحهای جاری کشور و پروژه هایی که می بایست طبق برنامه در دهه فعلی در بخشهای زیربنایی اجرا شوند، به اولویت و اهمیت این موضوع استراتژیک در ایران پی می بریم. با این حال، پرداختن به دانش و مهارت مدیریت علمی پروژه ها در کشور به هیچ عنوان متناسب با این هدف استراتژیک نیست. شکست، تاخیرات زیاد و ناتمام ماندن پروژه های زیربنایی از مهمترین ثمرات نهادینه نشدن اصول مدیریت علمی پروژه در طرحهای کشور است. امروزه در دنیا اجرا، اداره و بهره برداری از پروژه ها جز با فراگیری و به کار بستن تکنیک های مدیریت پروژه امکان پذیر نبوده و وضع موجود نشان می دهد اتکا به شیوه مدیریت سنتی برای انجام بهینه طرحها کفایت نمی کند.
طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها، ضعف مشهود کیفی پروژه های اجرا شده، هزینه تمام شده بسیار بالای پروژه ها نسبت به برآوردهای اولیه و … را می توان به عنوان بخشی از زنجیره مشکلات مهم پروژه های کشور بر شمرد. در این راستا و برای غلبه بر مشکلات مذکور ایجاد تحقیقات گسترده و ایجاد بستر های مناسب جهت پیشرفت پروژه ها لازم است.

سعی شده در تحقیق  پیش روکه قطره کوچکی در برابر تحقیقات استادان صاحب نام می باشد به جزئیات مدیریت پروژه توجه کرد که البته امیدوارم مورد قبول استاد گرانقدرم (جناب آقای دکتر بحرینی)باشد.

مقدمه:

تاریخچه مدیریت پروژه در دنیای جدید به سالهای ابتدایی دهه1900میلادی باز می گردد

تاریخچه مدیریت پروژه در جهان را معمولا به مدیریت پروژه‌های عظیمی همچون ساخت اهرام مصر ، دیوار چین و یا بنا نهادن تخت جمشید به دستور داریوش مربوط می‏دانند ؛
هریک از این پروژه‌ها از جمله پروژه‌های بزرگ و پیچیده تاریخ بشریتند که با کیفیت استاندارد بالا و بکارگیری نیروی عظیم انسانی ساخته شده‏اند .

یک مدیر پروژه وقتی به شهر اسرارآمیز هخامنشیان سری می‏زند و در هر گوشه‏ای از آن به نقوش هنرمندانه برجسته باستانی برخورد می‌کند بدون شک دچار حیرت می‏گردد که چگونه چنین پروژه عظیمی قریب دو هزار و پانصد سال پیش با چنین کیفیت منحصر به‏ فردی ساخته شده که علی‌رغم ویرانی و به آتش کشیده شدن پیاپی توسط اسکندر و تسخیر کنندگان پس از او همچنان به عنوان نماد حیرت‌انگیز پروژه ایرانی از آن یاد می‏شود . هرچند به دستور کوروش ، مهندسان و سازندگان پاسارگاد موظف بودند شرح کار خود و همچنین برنامه کاری روز بعد خود را در لوحه‌هایی که به نام کارنامک مشهور بود ‏, بنگارند اما امروزه جز با تکیه بر حدسیات نمی‌توان اظهارنظر قاطعی پیرامون نحوه دقیق مدیریت پروژه‌های عظیم عهد باستان ابراز داشت ، چرا که متاسفانه تاکنون هیچ مدرک و نشانه‌ای دال بر چگونگی بکار بستن روشها و تکنیکهای مدیریت پروژه در این طرحها یافت نشده است .

اما تاریخچه مدیریت پروژه در دنیای جدید به سالهای ابتدایی دهه 1900 میلادی باز می‏گردد ؛ جایی که هنری گانت با توسعه نمودار میله‏ای ابداعی خود آغازگر حرکت پرشتاب بعدی طی سالهای دهه 1950 و 1960 میلادی در پروژه‌های نظامی و هوافضای آمریکا و سپس انگلستان گردید . هرچند نام پرآوازه هنری گانت به عنوان پدر تکنیک‏های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در تاریخ ثبت گردیده است لیکن سالهای دهه 1950 و 1960 به عنوان سالهای آغازین رشد و توسعه مدیریت پروژه در دنیای معاصر شناخته می‌شود . این سالها سرآغاز تکوین و توسعه بسیاری از روشها و دانشهای مربوط با مدیریتهای نه‌گانه پروژه است که سالها بعد توسط نرم‌افزارهای مختلف عملیاتی و در پروژه‌ها بکار گرفته شدند .

تغییرات سریع تکنولوژیک ، بازارهای شدید رقابتی و رایزنی فشرده و قدرتمندانه شرکتها ، همه‌وهمه سازمانها و بنگاههای متولی پروژه را تشویق به تغییر سیستم مدیریتی خود نمود . در هنگامه نبرد انتخاب بین غرق شدن یا شنا کردن و یا تطبیق و سازگاری یا مرگ و نابودی ، مدیریت پروژه و پروژه‌مداری درمدیریت تنها انتخاب و راه نجات فراروی پیمانکاران و سازمانها بود . حال به تارنمای مدیریت پروژه در دنیای معاصر تا شکل‌گیری استاندارد جهانی مدیریت پروژه که سبب قوام یافتن دانش مدیریت پروژه گردید ، می‌پردازیم.

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

پیش گفتار  1

مقدمه  2

فصل اول

بخش اول: مدیریت پروژه 5

مدیریت پروژه و کنترل پروژه به چه معناست ؟   10

مدیریت پروژه      11

برنامه‌ریزی        12

کنترل پروژه       12

بخش دوم: عناصر یک‌ برنامه‌ی پروژه13

فصل اول

بخش اول: کارکرد مدیریت پروژه در چیست ؟   20

استانداردهای مدیریت پروژه     21

قوانین طلایی مدیریت پروژه      23

توانمندیهای  یک مدیر پروژه       27

فصل سوم

بخش اول: مراحل انجام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه   31

پروژه ، تعادل هزینه ، کیفیت و زمان   32

مشخصه‌های اساسی پروژه‌ها33

بخش دوم: چرخه حیات پروژه35

مرحله تعریف و برنامه‏ریزی  37

مرحله طراحی    38

مرحله توسعه یا عملیات اجرایی  38

مرحله کاربرد   39

مرحله پس از اتمام39

فرآیندهای  مدیریت پروژه   40

فرآیند آغازین  41

فرآیند برنامه ریزی41

مدیریت طرح42

مدیریت پورتفولیو  43

10+1 قانون برای مدبران پروژه در ناسا45

فصل چهارم

بخش اول: استاندارد های دانشمدیریت پروژه49

فصل پنجم

بخش اول: فاتر مدیریت پروژه    76

دفتر مدیریت پروژه 77

تاریخچه دفتر مدیریت پروژه     77
جایگاه دفتر مدیریت پروژه در چارت سازمانی 78

ارتباط دفتر مدیریت پروژه با چرخه عمر پروژه  78

نقشهای کلیدی در دفتر مدیریت پروژه79

مدلهای دفتر مدیریت پروژه      79

تکامل تدریجی مدل دفتر مدیریت پروژه   79

پرسنل دفتر پروژه  80

مشخصات یک دفتر مدیریت پروژه موفق81

وظایف اصلی دفتر مدیریت پروژه در سازمان   81

مزایای اصلی دفتر مدیریت پروژه    82

یک رویکرد تاریخی به مطالعه دفاتر مدیریت پروژه   86

بحث               88

رویکردهای مغایرتی (واریانس ) و فرآیندی   88

دفتر مدیریت پروژه در یک فرآیند تخریب خلاق89

سیاست های سازمانی89

موانع و محدودیت ها    90

بحش دوم: روشهای اجرائی پروژه ها… project    91

معایب ومشکلات در روش EP+C  92

قرار دادهای کلید در دست TURN-KEY  92

پروژه های مهندسی, تدارک, ساخت (EPC)  93

تاریخچه‌ قراردادهای‌ EPC93

علت‌ پیش‌رفتن‌ بازار کار به‌ سوی‌ قراردادهای‌EPC  94

پیش نیازهای لازم برای اجراء پروژه به روش EPC94

کنترل‌ کیفی‌ و نظارت‌ در قراردادهای‌ EPC96

ویژگیهای EPC   97

EPC و مشکلات اجرایی آن در طرح های داخلی   98

فصل پنجم

بخش اول: طبقه‌بندی هزینه ها در مدیریت پروژه آکا ایران    101

طبقه‌بندی هزینه ها در مدیریت پروژه101

محاسبه هزینه منابع    102

کنترل هزینه    105

بررسی‌مفهومی‌شاخصهای‌هزینه‌ای‌در‌مدیریت پروژه  :106

برنامه108

انتهای پروژه   108

شاخص عملکرد هزینه کل پروژه    108

شاخصهای کنترلی109

نتیجه گیری111

مدیریت پروژه   111

مشخصه ” موقتی” بودن در پروژه‌ها   111

مشخصه ” یکتائی” نتایج پروژه‌ها112

مشخصه تفصیل فزاینده   112

چارچوب نظری دانش مدیریت پروژه113

سطوح زمان بندی پروژه120

استاندارد  122

قانون   122

منابع و ماخذ                                125

منابع مدیریت تغییر پروژه                    126

این پایان نامه در قالب فایل word  می باشد و در ۱26 صفحه و حجم 320٫kb خدمت شما عزیزان ارائه می گردد.

35,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − هشت =