دانلود پروژه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

پروژه تأسیسات الکتریکی با عنوان ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

فهرست مطالب 

فصل اول: مقدمه

 • سابقه بحث
 • تغییر سناریو
 • معیار احتمالاتی قابلیت اطمینان
 • مقادیر آماری و احتمالاتی
 • مقادیر مطلق و نسبی
 • روش های ارزیابی
 • مفاهیم کفایت و امنیت
 • تحلیل سیستم
 • هزینه و ارزش قابلیت اطمینان
 • مفاهیم داده ها
 • تفسیر نهایی

فصل دوم: ظرفیت تولید روش های احتمالی پایه

 • مقدمه
 • مدل سیستم تولید
 • شاخص های از دست دادن بار
 • نرخ خروج اجباری معادل (EFOR)
 • تحلیل توسعه ظرفیت
 • خروج های برنامه ریزی شده
 • روش های ارزیابی بر پایه دوره
 • عدم قطعیت در پیش بینی بار
 • عدم قطعیت در نرخ خروج اجباری
 • شاخص های از دست رفتن انرژی
 • مطالعات عملی سیستم
 • نتایج

مراجع

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 104
حجم: 1.64 مگابایت

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.