فروش نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد و سراسری رشته ی معماری

فروش نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد و سراسری رشته ی معماری به صورت تستی همراه با جواب، در قالب چند نرم افزار به تفکیک سال و نوع دروس. در جواب سوالها فقط به ذکر گزینه ی درست اکتفا شده است.

Karshenasi arshad

* کارشناسی ارشد آزاد :

سال 1386 – نوع سوالات: دانش فنی معماری (20 تست + جواب) – اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (20 تست + جواب) – مبانی نظری معماری (20 تست + جواب)

سال  1387 – نوع سوالات: دانش فنی معماری (20 تست + جواب) – اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (20 تست + جواب) – مبانی نظری معماری (20 تست + جواب)

سال 1388 – نوع سوالات: دانش فنی معماری (20 تست + جواب) – اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (20 تست + جواب) – مبانی نظری معماری (20 تست + جواب)

سال 1389 – نوع سوالات: دانش فنی معماری (20 تست + جواب) – اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (20 تست + جواب) – مبانی نظری معماری (20 تست + جواب)

 

* کارشناسی ارشد سراسری :

سال 1386 – نوع سوالات: درک عمومی معماری (20 تست + جواب) – دروس فنی ساختمان (20 تست + جواب) – درک عمومی منظر (20 تست + جواب)- تاریخ و مبانی نظری(20 تست + جواب)

سال  1387 – نوع سوالات: درک عمومی معماری (20 تست + جواب) – دروس فنی ساختمان (20 تست + جواب) – درک عمومی منظر (20 تست + جواب)- تاریخ و مبانی نظری(20 تست + جواب)

سال 1388 – نوع سوالات: درک عمومی معماری (20 تست + جواب) – دروس فنی ساختمان (20 تست + جواب) – درک عمومی منظر (20 تست + جواب)- تاریخ و مبانی نظری(20 تست + جواب)

سال 1389 – نوع سوالات: درک عمومی معماری (20 تست + جواب) – دروس فنی ساختمان (20 تست + جواب) – درک عمومی منظر (20 تست + جواب)- تاریخ و مبانی نظری(20 تست + جواب)

# برای استفاده از برنامه ها حتما فونت فارسی روی سیستمان نصب شده باشد.

# حجم محصول 12 مگابایت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.