دفتر مخصوص فرح

Farah’s Secreteriat, Tehran IRAN (1970-78) دفتر مخصوص فرح (پارک نیاوران) ، تهران، ۱۳۴۹ – ۱۳۵۷


منبع: صفحه ی فیسبوک کامران دیبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.