10 خانه ای که در جزایر کوچک واقع شده اند


خانه ای تنها در یک جزیره ی کوچک، جون میده برای زندگی کردن…آخ که چقدر فکر کردن به اون لذت بخشه چه برسه به واقعیت پیوستنش…اگه شما هم از این سبک خونه ها خوشتون میاد دعوتتون میکنم به دیدن این خانه هایی که در جزایر کوچک واقع شده اند…(+)

Tiny House — Thousand Islands, Canada


Image credit: Don Beck via Tiny House Blog

Artist Studio — Fogo Island, Newfoundland, Canada


Image credit: Bent Rene´Synnevåg via The Most Beautiful Houses in the World

Bunkie retreat — Thousand Islands, Canada


Image credit: Ian Coristine via Tiny House Blog

House with suspension bridge — Towan Island, Cornwall, England


Image credit: The Daily Mail

Red Cottage — Thousand Islands, New York


Image credit: Tiny House Blog

Casa Malaparte — Punta Massullo, Capri, Italy


Image credit: flum

Villa Mecklin — Archipelago Sea, Finland


Image credit: Daily Tonic

Island House — Stockholm, Sweden


Image credit: ciLight


Image credit: Tenniswood

Thatched hut — Playon Chico, Panama


Image credit: Lloyd Kahn

Squish Studio — Fogo Island, Newfoundland, Canada

Image credit: Archiscene

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *