بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتاب مبانی نظری معماری عبدالحمید نقره کار pdf

دانلود کتاب مبانی نظری معماری دکتر عبدالحمید نقره کار

دانلود کتاب مبانی نظری معماری دکتر عبدالحمید نقره کار کتاب مبانی نظری معماری تألیف دکتر عبدالحمید نقره کار به صورت PDF در ۴۵۶ صفحه سرفصل های کتاب مبانی نظری معماری : فصل نخست: پیش نیازها در باره مبانی نظری شناخت شناسی انسان شناسی معبود شناسی فلسفه تاریخ جامعه شناسی فصل دوم: زیبایی در معماری رابطه زیبایی با معماری واژه شناسی زیبایی در فرهنگ غرب زیبایی در فرهنگ شرق زیبایی شناسی از دیدگاه فرهنگ اسلامی جمع بندی و نتیجه گیری زیبایی در معماری فصل سوم: هنر در معماری واژه شناسی هنر تعریف هنر تعریف جامع و مانع از هنر علل بحران در عرصه هنری رابطه هنر و معماری سرچشمه هنر هدف هنر زمانبندی سر چشمه و هدف هنر گونه های هنر رابطه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب انسان، طبیعت، معماری عبدالحمید نقره کار

دانلود کتاب انسان، طبیعت، معماری عبدالحمید نقره کار کتاب انسان، طبیعت، معماری که توسط مهندس عبدالحمید نقره کار در دانشگاه پیام نور تهیه شده است فهرست مطالب کتاب انسان، طبیعت، معماری : پاره نخست نظریه سامانه ها سه دوره تکاملی علوم ماهیت سامانه و اجزا آن از دیدگاه نظریه عمومی سامانه ها نظم (سامان): هدفداری + همکاری و هماهنگی + وحدت انواع نظم تعریف بی نظمی و بی سامانی بررسی نتایج رده بندی سامانه های بولدینگ تعریف سامانه ای معماری تحلیل تعاریف حصری از معماری سامان شکنی معماری فروکاهی معماری به سامانه ایجادگر (انسانی یا محیطی) فروکاهی معماری به سامانه هدف (کارکردی) فروکاهی معماری به سامانه کالبدی فروکاهی معماری به سامانه ساختاری فروکاهی معماری به تعاریف دو سامانه ای نگرش های فراگیر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...