بایگانی/آرشیو برچسب ها : پزشکی

دانلود سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اعضای مصنوعی 91-92

دانلود سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اعضای مصنوعی 91-92 سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PHD) رشته اعضای مصنوعی 9192 تعداد سئوالات 150 زمان 150 دقیقه ارتز می باشد. Kay Splint III سوال 1  کدام یک از موارد زیر بیانگر خصوصیات پلاستیک Low temperature with minimal stretching ) الف Low temperature with maximal stretching ) ب High temperature with minimal stretching ) ج High temperature with maximal stretching ) د می باشد؟ Stulberg هدف، دستیابی به چه سطحی از Legg-Calve-Perthes سوال 2  در درمان ارتزی V یا IV ) د IV یا III ) ج III یا II ) ب II یا I ) الف Pavlik harness disease منظور از Developmental dysplasia of hip سوال 3   در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود سوالات بدون جواب تعداد سوال 95 عدد کمک بهیاری برای قبولی در امتحانات ورودی بیمارستان های کشور

دانلود سوالات بدون جواب تعداد سوال 95 عدد کمک بهیاری برای قبولی در امتحانات ورودی بیمارستان های کشور 1 –  واحد CSR  کدام واحد بیمارستانی می باشد ؟ الف- استریل و تهیه وسایل        ب-واحد آزمایشگاه            ج-  داروخانه                  د- واحد تغذیه 2 – کدام مورد جزء عناصر کلیدی ارتباط نمی باشد ؟ الف- منبع          ب-کانال                    ج-پیام                           د- باز خورد 3- کدام توالی ساختمان بدن صحیح است ؟ الف- سلول – بافت – عضو – دستگاه          ب-   سلول – عضو – بافت – دستگاه ج- عضو –  سلول – بافت – دستگاه         د- عضو – دستگاه – سلول –  بافت 4 – کدام گزینه از گویچه های خون نمی باشد ؟ الف- قرمز یا اریترولیت                 ب- سفید بالکوسیت             ج- پلاکت یا ترمیولیت  …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود سوالات با جواب کمک بهیاری تعداد سوال 66 عدد برای قبولی در مرکز جهاد دانشگاهی

–   کدامیک از موارد زیر غلط است؟ الف) دریچه ایلئوسکال در محل روده باریک به روده بزرگ قرار دارد. ب) جذب اسیدهای چرب در روده باریک انجام می شود. ج) ناحیه کمری شامل 7 مهره است. د) دنده های یازدهم و دوازدهم دنده های شناور نامیده می شوند. 2-  مناسب ترین محل برای اندازه گیری نبض و تعداد طبیعی نبض در بزرگسالان به ترتیب کدام مورد زیر است؟ الف) زند زیرین  60 – 40     ب) کاروتید 80 – 60     ج) فمورال 60 – 40      د) زند زیرین  80 – 60 3-       مهمترین راه برای پیشگیری از انتقال عفونت …شستن مرتب دستها…………. می باشد. 4-  مدت زمان استفاده از ماسک کاغذی چند دقیقه است؟ الف) 10 دقیقه                  ب) 15 دقیقه                ج) …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویتی اطلاق می‌شود که انجام آنها ، ضمن تقویت عضلات و یا ایجاد کشش در ‌آنها ، باعث تغییر شکل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتیجه وضعیت بدنی می‌شود. در کودکان دبستانی و نوجوانان دوره راهنمایی در سنین رشد هستند و هنوز صفحه رشد (اپیفیز ) استخوانهایشان بسته نشده و قابل انعطاف است ، حرکات ورزشی – اصلاحی بیشترین تاثیر را در اصلاح وضعیت قامتی دارد ، لذا توجه به حرکات اصلاحی در این سنین از اهمیت خاصی برخوردار است .   فهرست مطالب: حرکات اصلاحی خط ثقل مرکز ثقل صفحه شطرنجی خط شاقولی هنجار وناهنجار وضعیت بدنی استاندارد تعریف ارگونومی تست نیویورک مزایای وضعیت بدنی مطلوب علائم و نشانه‌های قابل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت متابولیسم چربیها در عضله اسکلتی حین فعالیت ورزشی

مربوط به درس متابولیسم ورزشی چربی سوبسترای انرژی مهم در فعالیت های با شدت کم تا متوسط می باشد. منابع سوخت چربی در عضلات اسکلتی اسیدهای چرب با زنجیره بلند در گردش خون(LCFA) پیوند خورده به آلبومین و تری گلیسیریدهای عضلانی(TG) می باشد. تری گلیسریدهای پلاسما نقش کمتری در متابولیسم لیپیدها در حین فعالیت ورزشی دارند. این فصل نقش هر کدام از این منابع سوختی را در متابولیسم عضله اسکلتی و چگونگی تنظیم آنها را مورد بررسی قرار می دهد. LCFA حاصل از لیپولیز بافت چربی یک منبع سوختی مهم برای عضلات در تمرینات طولانی مدت با شدت کم تا متوسط می باشد. تنظیم متابولیسم LCFA در عضلات شامل موراد زیر می باشد: انتقال LCFA از غشاء پلاسمایی انتقال LCFA در سیتوزول متابولیسم داخل سلولی LCFA   فهرست …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...