بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرسازی

دانلود رایگان مقاله شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار

دانلود رایگان مقاله شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار چکیده : شهرها و واحدهای خردتر آن چون محلات، همچون ارگانیسمی زنده و پویا هستند که در بستر تغییر و تحولات بسیاری قرار می گیرند، لذا نظریات و راهکارهای متفاوتی برای هدایت این تغییرات پیش بینی می شود تا شهر و زندگی انسانها در زمان حال و آینده با مشکل مواجه نشود. در دهه های اخیر رشد فزاینده برنامه های توسعه، منجر به هشدارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شد؛ لذا در پاسخ به بحران های ایجاد شده، رویکردها و مفاهیم جدیدی در حوزه های مختلف شهری مطرح می شود، امروزه توسعه پایدار به عنوان یکی از این رویکردها در تمامی ابعاد اجتماع مد نظر است. برای حرکت در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سازمان کالبدی در شار دولت ساسانی

سازمان کالبدی در شار دولت ساسانی دژ حکومتی: در دوره اسلامی به آن کهن دژ یا قهندژ می گویند. در بالاترین نقطه شهر و مهم ترین نقطه سوق الجیشی.دارای دیوارهای سنگین و مظهر قدرت دولت ساسانی شار میانی: محلات خاص برای استتقرار طبقات ممتازه.شیوه ساخت کاخ کسری، الگوی غالب واحدهای مسکونی شار میانی می باشد. شار میانی در دوره اسلامی به شارستان موصوف گردید. شار بیرونی: شامل آتشکده ها و بازار اصلی. در دوران بعد از اسلام به ربض مشهور می گردد. بازار: به عنوان ستون فقرات شهر از شارستان(شار میانی) شروع می شود و به شار بیرونی(ربض) می رسد. میدان: گستره ای وسیع در جلوی دروازه های شارستان و در ربض ساخته می شود.هنوز فضایی خاص را سبب نمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

طبقات اجتماعی در شار دولت ساسانی

طبقات اجتماعی در شار دولت ساسانی موبدان و مغان: بالاترین نقطه از هرم قدرت. جنگاوران و سپاهیان: برای اولین بار در تاریخ ایران. نشانگر جنبه نظامی قوی دولت ساسانی. دبیران و پزشکان: نشان از حکومت دیوانی دارد. بسیاری از دیوان های دوره اسلامی، ریشه در تشکیل این طبقه دارد. دهقانان: نشان پیروزی اشرافیت دهقانی بر اشرافیت دودمانی است.  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شار پارتی در دولت ساسانیان

شار پارتی در دولت ساسانیان به بازسازی و نظریه پردازی در سازمان اجتماعی-اقتصادی خویش می پردازد.کارنامک اردشیر بابکان اولین سند عقیدتی-سیاسی حکومت و دولت در دوره های پیش از اسلام است. دولت ساسنی اولین حرکت جامعه شهری برای رسیدن به قدرست است. بازگشت به مفاهیم کهن دوران هخامنشی. اشرافیت دودمانی از طبقات اجتماعی حذف می شود. برای اولین بار نظام کاستی ایجاد می شود. مالکیت عمومی از آن دولت ساسانی می شود. شار بر مبنای باورهای دینی می باشد و چهار دروازه به سوی چهار سوی عالم دارد. شهرهای سرحدی برای دفاع از کشور، شهرهای سرزمین های میانی نقش حفاظت و حراست از شبکه های آمد و شد جاده ای و شهرهای سرزمین های درونی به کار تولید می پردازند.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سازمان دهی کالبدی-فضایی درون شار پارتی

سازمان دهی کالبدی-فضایی درون شار پارتی دژ حکومتی: مظهر دولت اشکانی و نشانه مهم شهر-قدرت پارتی.در مهم ترین نقطه سوق الجیشی قرار دارد. شار میانی: محلات متفاوت، بازار و میدان، خانه هایی با معماری خاص. شار بیرونی: مرکب از محلات، بازار، باغ و مزرعه محصور در حصارهای طبیعی. محل استقرار سه جامعه ایلی، روستایی و شهری

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...
قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.