بایگانی/آرشیو برچسب ها : خرم آباد

دانلود مقاله بررسی تاثیر فرهنگ و ادبیات جامعه بر هویت شهرها (مطالعه موردی شهر خرم آباد)

دانلود مقاله بررسی تاثیر فرهنگ و ادبیات جامعه بر هویت شهرها (مطالعه موردی شهر خرم آباد) چکیده: فرهنگ و ادبیات بومی که بخشی از فرهنگ هر جامعه را تشکیل می دهد، به عنوان بخش نرم افزاری محیط های جغرافیایی به شمار می رود. بخش سخت افزاری یک محیط جغرافیایی نیز محیط کالبدی یا فیزیکی آن است که به شدت تحت تاثیر فرهنگ است. در مطالعه حاضر مفهوم فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تاثیر آن بر هویت شهرها و به دنبال آن تاثیر بر کالبد شهرها مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر به صورت اسنادی و کتابخانه ای و نیز مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق پیمایش و تکمیل پرسشنامه بوده است. نتایج نشان داده است که فرهنگ …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله ارزیابی مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان خرم آباد

دانلود مقاله ارزیابی مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان خرم آباد چکیده: امروزه سرمایه ی اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم تأثیرگذار بر توسعه ی جوامع و موضوع بحث و پژوهش بسیاری از محققان است. خصوصاً در روستاها با توجه به اینکه بیشتر تشکل ها و همکاری ها مردمی است و در واقع اکثر کارهای روستا بطور جمعی انجام پذیر است، سرمایه ی اجتماعی اهمیت دوچندان می یابد.هدف تحقیق حاضر در گام اول سنجش میزان سرمایه ی اجتماعی در سطح روستاهای شهرستان خرم آباد و در گام بعدی بررسی تفاوت های مکانی سرمایه ی اجتماعی در مناطق روستایی این شهرستان بوده است. روش تحقیق میدانی و بر اساس تکنیک پرسشنامه و در مواردی نیز کتابخانه ای و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بررسی منابع تامین آب شهر خرم­آباد در راستای توسعه پایدار شهری

بررسی منابع تامین آب شهر خرم­آباد در راستای توسعه پایدار شهری چکیده منابع آب پایدار در هر شهر و منطقه تضمین کننده دوام و پایداری شهر در آینده می­باشد و عدم تامین اصولی منابع آب و در نظر نگرفتن موازین توسعه پایدار(خصوصاً بعد زیست محیطی آن)، شهرها را با خطر کمبود آب در آینده مواجه می­سازد. هدف نوشتار حاضر بررسی منابع تامین آب شهر خرم­آباد با توجه به توسعه پایدار شهری بوده است که در این راستا، ابتدا در مورد توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری مطالعه مختصری صورت گرفته و سپس وضعیت موجود تامین و منابع آب در این شهر بررسی شده است. روش تحقیق حاضر نیز مبتنی بر مطالعه اسنادی- کتابخانه­ای و نیز آمار ادارات مربوطه بوده است. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

خصوصیات جمعیتی خرم آباد و تحولات آن

خصوصیات جمعیتی خرم آباد و تحولات آن شهر خرم آباد به علت موقعیت جغرافیایی و همچنین موقعیت ارتباطی آن از قدیم الایام محل جذب جمعیت بوده، اما وضعیت کنونی جمعیت شهر خرم آباد حاصل تحولات دهه های اخیر بوده که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در اولین سرشماری عمومی ایران که در آبان ماه 1335 انجام شد، جمعیت شهر خرم آباد بالغ بر 38676 نفر بوده است و در سرشماری بعدی که مربوط به سال 1345 می باشد، جمعیت این شهر به 59578 نفر افزایش پیدا کرده است. در فاصله سالهای 1335 تا 1345 جمعیت شهر خرم آباد با نرخ4.3  درصد افزایش یافته است، در سرشماری بعدی یعنی سال 1355 جمعیت خرم آباد به104912 نفر افزایش پیدا …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سیر مراحل تاریخی گسترش شهر خرم آباد

سیر مراحل تاریخی گسترش شهر خرم آباد شهرها در ادوار مختلف تاریخی دست خوش تحولاتی می¬گردند که این تحولات تأثیرات مختلفی را بر پیکره آنها بر جای می -گذارند و هیچ شهری بی تأثیر از این تحولات نبوده و نیست. برای بررسی مشکلات یک شهر لازم است که به گذشته و همچنین سیر تحولات تاریخی آن شهر پرداخت. در این تحقیق برای بررسی جغرافیای تاریخی این شهر به چند مرحله تحت عنوان؛ خرم¬ آباد در دوران باستان، خرم ¬آباد از زمان ساسانیان تا دوران اسلامی و از دوران اسلامی به بعد اشاره شده است.الف- وجه تسمیه خرم ¬آباد شهر خرم ¬آباد از روزگاران کهن تاکنون؛ خایدالو، سیماش، سیماشکی، شاپورخواست، ساپورخواست، خرم¬ آباد فیلی(پیلی)، کلید خوزستان وخرم ¬آباد نامیده شده است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...
قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.