دانلود کتاب انسان، طبیعت، معماری عبدالحمید نقره کار


دانلود کتاب انسان، طبیعت، معماری عبدالحمید نقره کار

کتاب انسان، طبیعت، معماری که توسط مهندس عبدالحمید نقره کار در دانشگاه پیام نور تهیه شده است

فهرست مطالب کتاب انسان، طبیعت، معماری :

پاره نخست

نظریه سامانه ها

سه دوره تکاملی علوم

ماهیت سامانه و اجزا آن از دیدگاه نظریه عمومی سامانه ها

نظم (سامان): هدفداری + همکاری و هماهنگی + وحدت

انواع نظم

تعریف بی نظمی و بی سامانی

بررسی نتایج رده بندی سامانه های بولدینگ

تعریف سامانه ای معماری

تحلیل تعاریف حصری از معماری

سامان شکنی معماری

فروکاهی معماری به سامانه ایجادگر (انسانی یا محیطی)

فروکاهی معماری به سامانه هدف (کارکردی)

فروکاهی معماری به سامانه کالبدی

فروکاهی معماری به سامانه ساختاری

فروکاهی معماری به تعاریف دو سامانه ای

نگرش های فراگیر به معماری

تمرین ۱: تحلیل و مطالعه یک ارگانیزم گیاهی و الهام مناسب از آن در عناصر معماری

پاره دوم: تعاریف پایه

انسان شناسی

تلاش های روانشناسی برای تعاریف چندجانبه

انسان در اسلام

انسان کامل در اسلام

مروری بر تعاریف فلسفی طبیعت

رویکرد اندیشمندان غربی به طبیعت

رویکرد اندیشمندان مسلمان به طبیعت

فلسفه اسلامی

شناخت شناسی و مبانی خلاقیت – Episemology (creation)

معماری و شناخت

ابزار شناخت و خلاقیت (آگاهی و طراحی)

مراتب شناخت و خلاقیت

معیار و ملاک شناخت و خلاقیت

تأثیر شناخت بر وجود ما

عوامل موثر بر شناخت

مبانی ادراک در طبیعت

تأثیر ادراکات در زایش

الگوبرداری از زایش و رشد طبیعت

نظریه های گوناگون شکل شناسی زیستی و تأثیر آن در معماری

اصول طراحی طبیعی

تمرین ۲: مطالعه و تحلیل سختار مواد بی جان در طبیعت جهت آشنایی با ساز و کار آنها و الهام مناسب در اجزای معماری

پاره سوم

ارتباط انسان با طبیعت در معماری

سرچشمه تفاوت ها در مکاتب طراحی در طبیعت

دسته بندی دیدگاه ها

مبانی مکاتب چهارگانه طراحی در طبیعت

انواع مکاتب در ارتباط با طبیعت

الگوواره اول: نگرش های طبیعت ستیز و سکولار (بهره کشی و تسلط و مقابله با طبیعت)

الگوواره دوم: نگرش های طبیعت گریز (بی تفاوت)

الگوواره سوم: نگرش های طبیعت گرا

الگوواره چهارم: تکمیل طبیعت

تمرین ۳: تحلیل و مطالعه یک ارگانیزم جانوری و الهام مناسب و شایسته از آن در عناصر معماری

پاره چهارم: زیرسامانه های موجود در طبیعت و معماری

سامانه ایجادگر محیطی: اقلیم

عوامل تغییرات اقلیمی و محیطی

اقلیم گرم و خشک

اقلیم گرم و مرطوب

اقلیم معتدل و مرطوب

اقلیم سرد

سامانه ایجادگر شکلی: هندسه

شیوه صحیح الگوبرداری از هندسه طبیعت در معماری

هندسه در معماری

واژه شناسی هندسه

تعریف هندسه در میان فیلسوفان

هندسه انسانی و غیرانسانی در سامانه ها

هندسه ذاتی و تطابقی شکل دهنده به هویت هر سامانه

هندسه ارگانیک و انسانی در معماری

هندسه ها و تناسبات زرین در طبیعت و معماری (هندسه مقدس)

هندسه و تناسبات براساس تقسیم دایره بر ۸، ۴، ۲

هندسه و تناسبات براساس تقسیم دایره بر ۹، ۶، ۳

هندسه و تناسبات براساس تقسیم دایره به ۱۰، ۵

سامانه ایجادگر سازه ای: سازه

ساختار سامانه های طبیعی غیرزنده

ساختار سامانه های گیاهی

ساختار سامانه های حیوانی

ساختار سامانه های انسانی

انواع الگوبرداری از سازه های طبیعی در معماری

تمرین ۴: تحلیل و مطالعه ارگانیزم بدن انسان و الهام گیری از آن در طراحی معماری

پاره پنجم

تحلیل الگوهای تاریخی مواجعه انسان با طبیعت در معماری

الگوواره های تاریخی سیر ارتباط انسان با طبیعت

تفسیر فرازگرایانه ارتباط انسان با طبیعت

تفسیر فرودگرایانه ارتباط انسان با طبیعت

سیر ادوار جهان در مکتب هندو

ظهور چهار الگوواره ارتباط با طبیعت در طول تاریخ

تمرین ۵: بررسی و تحلیل نمونه هایی از الهام گیری از طبیعت در معماری معاصر

پاره ششم

اصول سامانه ای ارگانیک و فراارگانیک در هنر و معماری انسانی

اصول ارگانیک

اصول فراارگانیک

تمرین ۶: بررسی و تحلیل شیوه های طبیعت گرایی در معماری سنتی ایران (دوره اسلامی)

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 249
حجم: 11.6 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.