دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو


کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

Entrepreneurship car battery factory assembly
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه مونتاژ باتری خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 

خلاصه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

بررسی بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

نام  و کاربرد محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

انواع  باتری های  سرب  –  اسیدی  :……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1   تعریف  ویژگی ها   و مشخصات  محصول………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4   طبقه  بندی   محصول………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

باتری ها  بسته  به  نوع  کاربرد  آنها  و  میزان  آمپراژ  مورد  نیاز  به انواع  زیر طبقه  بندی  می شوند:………………………… 10

جدول  1-1  طبقه بندی  بر حسب  آمپراژ…………………………………………………………………………………………………………….. 10

مشخصات  فنی  محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

جدول 2-1  مشخصات  فنی………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

بسته  بندی  محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

شماره  تعرفه  گمرکی  مواد  اولیه  و محصول………………………………………………………………………………………………………… 11

جدول  3-1  شماره  تعرفه  های  گمرکی……………………………………………………………………………………………………………… 12

استاندارد  محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

نمونه ای از استاندارد های  DIN  آلمان و   JIS  ژاپن  در  جدول آمده  است :………………………………………………………. 13

جدول 4-1 استاندارد های  بین المللی محصول………………………………………………………………………………………………………. 13

بررسی  بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

تاریخچه  بازار  در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بررسی  روند  مصرف………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید………………………………………………………………………… 15

ادامه  جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید……………………………………………………………….. 16

جدول  6-1  آمار تولید و واردات  انواع  وانت از ابتدای تولید………………………………………………………………………………… 17

جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید…………………………………………………………….. 17

ادامه جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید……………………………………………………… 18

جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84………………………………………………………………….. 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84………………………………………………………….. 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84………………………………………………………….. 20

بررسی  روند  واردات  و صادرات………………………………………………………………………………………………………………………… 20

جدول 9-1  آمار واردات  باتری های  سرب – اسیدی برای  راه اندازی موتورهای پیستونی………………………………………. 21

بررسی  قیمت  فروش  محصول  مشابه…………………………………………………………………………………………………………………. 21

جدول  10-1  شرکت های تولید کننده  باتری  کشور…………………………………………………………………………………………….. 23

نتیجه  گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

سهم  بازار  (  خودروهای  موجود  در  کشور و  سایر  موارد  کاربرد  )…………………………………………………………………… 24

سهم  خودرو ساز………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

موقیعت  مکانی  واحد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

عوامل  موثر  در تعیین  محل  سیستم  عملیاتی  :……………………………………………………………………………………………………. 25

تعیین  موقعیت  مکانی  واحد  شامل  سه  مرحله  می باشد  :………………………………………………………………………………….. 26

انتخاب  منطقه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

برای  انتخاب  منطقه  مورد  نظر  باید  به عوامل  زیر توجه  نمود  :…………………………………………………………………………. 26

انتخاب  محدوده  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

انتخاب  محل  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

فصل  دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

بررسی  های  فنی  طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

ارائه  روش های  مختلف  تولید……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

-aانتخاب  بهترین  تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

به  دلیل  اینکه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

تشریح  فرآیند  مونتاژ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

فرآیند  مونتاژ  باتری  خودرو  شامل  11  مرحله  به  شرح  ذیل  می باشد :……………………………………………………………… 30

مرحله  اول  :   گروه بندی  پلیتها  (  صفحات  )……………………………………………………………………………………………………. 30

مرحله  دوم   :   ریخته  گری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

مرحله  سوم   :   بازرسی  محصول  ایستگاه  ریخته  گری  ( C.O.S   )…………………………………………………………………. 31

مرحله  چهارم  :  تست  ولتاژ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

مرحله  پنجم  :  جوش  یا  برق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

مرحله  ششم   :   تزریق  رزین…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

مرحله  هفتم  :  درب  گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

مرحله  هشتم  :   پلمپ  حرارتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

مرحله  نهم  :  جوش  گاز……………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

مرحله  دهم  : تست  هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

مرحله   یازدهم   :  شماره  زن  حرارتی………………………………………………………………………………………………………………… 33

مرحله  دوازدهم  :  شیرینگ  یا  بسته  بندی…………………………………………………………………………………………………………… 34

بررسی  ایستگاه  ها  و  شیوه  های  کنترل  کیفیت………………………………………………………………………………………………….. 34

به طور  کلی  اهداف  کنترل  کیفیت  را  می توان  به  صورت  زیر  خلاصه  کرد  :…………………………………………………… 34

مراحل  بازرسی   کلی  با توجه به  وضعیت  هر صنعت  به  ترتیب  زیر می باشد :……………………………………………………. 35

کنترل   مواد  اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

پلیتها  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

جدا  کننده  ها   (  نوارهای  عایق  )   :…………………………………………………………………………………………………………………. 36

جعبه ها  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

کنترل  در  حین  تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

دستگاه ها  و تجهیزات  خط…………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

معرفی  دستگاه ها  و  تجهیزات  خط  مونتاژ باتری…………………………………………………………………………………………………. 38

لیست  دستگاه ها  و تجهیزات  خط   مونتاژ  باتری  و  نحوه  عملکرد  آنها………………………………………………………………. 38

پانچ  (  سوراخ  کن )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

ال  بک  Elbak………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

C.O.S    (  Cast   On   Straps   )……………………………………………………………………………………………………………….. 39

کار  این  دستگاه  شامل  چهار مرحله  می باشد  :…………………………………………………………………………………………………… 39

تست  ولتاژ  (  High  Voltage  )…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

جوش  با  ولتاژ  بالا  ( Welmatic   )………………………………………………………………………………………………………………… 40

تزریق  رزین  ( Hot  Melt   )…………………………………………………………………………………………………………………………… 40

پلمپ  حرارتی  (    Heat  Sealing   )……………………………………………………………………………………………………………… 41

جوش قطبها  با  گاز (  Automatic  Post  Finishing     )……………………………………………………………………………… 41

تست  با  هوا  (  Pneumatic  Testing  Machine)……………………………………………………………………………………….. 41

شماره  زنی  حرارتی  (  Coding  and  Numbering    )………………………………………………………………………………… 42

بسته  بندی  (  Sherinkage    )………………………………………………………………………………………………………………………… 42

محاسبه  ظرفیت  ،  برنامه  تولید  و شرایط  عملکرد  واحد……………………………………………………………………………………… 42

برآورد  ظرفیت  اسمی  سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………… 44

زمان  در  دسترس……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

زمان  در  دسترس  تولید  مطابق  جدول  زیر  پیش بینی  می شود  :………………………………………………………………………… 44

توقفات  آماده  سازی  و  تنظیمات………………………………………………………………………………………………………………………… 44

میزان  تولید  محصولات  مختلف  به  تفکیک  تیپ………………………………………………………………………………………………… 46

میزان  تولید  Elbak   (  ایستگاه  گروه بندی )……………………………………………………………………………………………………… 46

جدول 2-2  زمان ها  و میزان تولید  دستگاه  Elbak……………………………………………………………………………………………… 47

میزان  تولید  C.O.S     ( ایستگاه ریخته گری ) و ایستگاه مونتاژ……………………………………………………………………………. 48

جدول  2-3  زمانها   و  میزان  تولید  باتری  2 L  را  در  شیفت های  مختلف  نشان  می دهد :……………………………….. 48

جدول  2-3  زمان   و  میزان  تولید  باتری  2 L  در ایستگاه  ریخته گری  و  مونتاژ………………………………………………… 48

توان  تولیدی  سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول  4-2  برآورد  توان  تولیدی واقعی  طرح…………………………………………………………………………………………………….. 49

لیست  مواد  اولیه  و  قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

صفحات  (  پلیتها  )…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

جدول  5-2  مشخصات  باتری های  سبک…………………………………………………………………………………………………………… 50

پلیتها  به  دو  شکل  در باتریها  مورد  استفاده  قرار می گیرند :………………………………………………………………………………… 50

جدا  کننده  ( Separators   )…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

نقش جدا کننده  ها  در باتری  شامل :…………………………………………………………………………………………………………………… 51

جعبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

سرب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

درب  و  در پوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

بر آورد  میزان  مصرف  مواد  اولیه   و  قطعات  خریدنی………………………………………………………………………………………… 52

جدول 6-2  بر آورد  میزان  مواد  اولیه  مورد  نیاز طرح…………………………………………………………………………………………. 52

تجهیزات  و  تاسیسات  عمومی  :…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

بخش  نگهداری  و  تعمیرات………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بخش  ایمنی  و  بهداشت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

بخش  نگهبانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

تاسیسات  برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

تاسیسات  آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

تجهیزات  حمل  و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

سایر  تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

کمپرسور هوای  فشرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

سیستم   فن  و  تهویه  هوای  سالن………………………………………………………………………………………………………………………. 56

تجهیزات  اطفای حریق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

سیستم  خنک  کننده  با آب………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

ژنراتور  برق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

سیستم  های  گرمایش   و  سرمایش……………………………………………………………………………………………………………………… 57

نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

برآورد  پرسنل   تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

جدول 7-2  تعداد  پرسنل  تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

برآورد  پرسنل  غیرتولیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

بر آورد  نیروی  انسانی  بخشها  در  جدول  8-2  نشان  داده  شده است :……………………………………………………………….. 60

برآورد  نیروی  انسانی  قسمت  اداری  (  غیر تولیدی )………………………………………………………………………………………….. 60

مدیریت  کارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

مدیریت  بخشها  و پرسنل  مورد  نیاز……………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  اداری  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  فروش  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش  مالی  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  خرید  یا  بازرگانی  :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  تضمین  کیفیت  :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  برنامه  ریزی  تولید  :………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 9-2  برآورد  نیروی انسانی بخشهای  اداری………………………………………………………………………………………………… 62

محاسبه  سطح  زیر بنا  و  مساحت  مورد  نیاز……………………………………………………………………………………………………….. 62

مساحت  سالن  تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

خط  مونتاژ  باتری شامل  چهار ایستگاه  با  دستگاههای  مخصوص  به  خود  می باشد  که  عبارتند از :……………………… 63

جدول  10-2  بر آورد  مساحت  ماشین آلات  تولیدی…………………………………………………………………………………………… 64

جدول 11-2  برآورد  مساحت  بخشهای سالن  تولید……………………………………………………………………………………………… 65

کل  مساحت  سالن  تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول  12-2  بر آورد  مساحت  سالن  تولید………………………………………………………………………………………………………… 66

مساحت  انبارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

انبار  مواد  اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فضای  مورد  نیاز  پلیتها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فضای  مورد  نیاز  جدا کننده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 68

فضای مورد  نیاز  جعبه ها  و سایر  مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………… 69

انبار  محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

جدول  13-2  بر آورد  کل  مساحت  انبار…………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول  14-2  بر آورد  مساحت   تاسیسات  داخل محوطه……………………………………………………………………………………… 70

مساحت  ساختمان های اداری ، رفاهی  و خدماتی………………………………………………………………………………………………….. 71

جدول  15-2  برآورد  مساحت مورد نیاز  بخشهای  اداری……………………………………………………………………………………… 71

مساحت  زمین  ، ساختمان و محوطه سازی……………………………………………………………………………………………………………. 72

جدول  16-2  برآورد کل مساحت ساختمانها  ، سوله ها  و تاسیسات………………………………………………………………………. 72

نقشه  جانمایی  ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

فصل  سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

بررسی های  مالی  طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

اطلاعات  مربوط  به  سرمایه گذاری  در گردش  و برآورد  آن………………………………………………………………………………… 74

مقدار و ارزش  مواد  اولیه  مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 1-3  برآورد  ارزش  مواد  اولیه  مصرفی…………………………………………………………………………………………………….. 75

هزینه های  تامین  انواع  انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 2-3  بر آورد  هزینه  تامین  انواع  انرژی…………………………………………………………………………………………………….. 76

هزینه  خدمات  نیروی  انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 76

جدول 3-3 برآورد هزینه های نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………… 77

جمع بندی  اجزاء  و  برآورد سرمایه  در گردش…………………………………………………………………………………………………….. 77

مواد اولیه  و قطعات  مورد  نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

حقوق  و  دستمزد  کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

انرژی  مورد  نیاز  و  هزینه های  سربار…………………………………………………………………………………………………………………. 78

هزینه های  فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

جدول   4-3  اقلام  سرمایه  در  گردش………………………………………………………………………………………………………………… 79

اطلاعات  مربوط  به سرمایه  ثابت  و  برآورد  آن…………………………………………………………………………………………………… 79

هزینه  ماشین آلات  و تجهیزات  خط  تولید…………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول  5-3  برآورد  هزینه  ماشین آلات  خط  مونتاژ…………………………………………………………………………………………….. 81

هزینه  زمین  ، ساختمان  و  محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………….. 81

جدول  6-3 برآورد  هزینه  احداث  ساختمانها  و سالنها…………………………………………………………………………………………. 81

جدول  7-3  مساحت  و هزینه  زمین  مورد  نیاز…………………………………………………………………………………………………… 82

جدول  8-3  هزینه  تجهیزات  و تاسیسات  عمومی……………………………………………………………………………………………….. 82

هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول  9-3  برآورد  هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری…………………………………………………………………………………………………… 83

هزینه های  قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………………………… 83

جدول  10-3 اقلام  هزینه های  قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………….. 83

جمع  بندی  اجزاء و برآورد  سرمایه ثابت……………………………………………………………………………………………………………… 84

جدول 11-3  برآورد  سرمایه ثابت……………………………………………………………………………………………………………………….. 84

کل سرمایه  گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول   12-3  برآورد  سرمایه گذاری  کل……………………………………………………………………………………………………………. 85

هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

هزینه های ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

جدول  13-3  اقلام  هزینه ثابت و برآورد آن…………………………………………………………………………………………………………. 86

هزینه  استهلاک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

اقلام  و  درصد  استهلاک  سالیانه  سالیانه  هر  یک  در جدول  زیر  آمده  است  :……………………………………………………. 86

جدول  14-3  برآورد  هزینه استهلاک  سالیانه……………………………………………………………………………………………………….. 86

هزینه های  متغیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

جدول  15-3  اقلام  هزینه های  متغییر  و برآورد آن……………………………………………………………………………………………… 87

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

ارزیابی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

قیمت  تمام  شده محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول 16-3  برِآورد قیمت  تمام شده…………………………………………………………………………………………………………………… 89

تجزیه  و تحلیل صورتهای  مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول 17-3  بر آورد  کل  درآمد  در طی 5 سال…………………………………………………………………………………………………… 89

پیش  بینی  عملکرد  سود  و زیان ویژه  طرح…………………………………………………………………………………………………………. 90

تراز نامه  پیش بینی شده  طرح……………………………………………………………………………………………………………………………… 93

این فایل ورد در 98 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =