دانلود رایگان مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری- اسماعیل شیعه


فصل اول: مفهوم شهر و شهرسازی

1-از شروط اصلی شهرنشینی و تامین کننده مواد کشاورزی و دامی کدام است ؟

وجود روستاها

2- به چه دلیلی محتوای برنامه ریزی شهری از گستردگی بسیاری برخوردار است ؟

به دلیل نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد .

3- مطالعه مدون و مطالعه و تجزیه و تحلیل علمی برنامه ریزی شهری به ………………………… و خاصه قرن حاضر می رسد.

دوران پس ازانقلاب صنعتی

4- هدف از برنامه های شهرسازی و تدوین برنامه های مختلف برای شهر چیست ؟

پیشروی همگام برنامه ریزی شهری ، روستایی و منطقه ای

5- یکی از دلایل وجود شهر های مملواز انواع آلودگی ها و مشکلات و مسائل شهری برای شهر نشینان کدام مورد است؟

عدم توجه به روستاهاست .

6- در تمدن های قدیمی و باستانی ، مراکز جمعیتی شهری به مناسبت ……………………………….. با مناطق روستایی متفاوت بودند.

نوع شغل ووظایفی که داشتند

7-………. لغتی است که ……… برای شهر در مقابل روستا استعمال می کردند.

Urbs- رومیان

8-بهتر است در تعیین شهر و تمییز آن از روستا هنگام بکارگیری ملاک ……………… بجای کلمه شهر………… اطلاق شود.

عددی و جمعیتی – منطقه شهری

9- در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر …………. است.

2500 نفر

10- وجه تمایز شهرهای قرون وسطی با روستاهای آن دوره کدام عامل بوده است ؟

1)بازار 2)خدمات نظامی  ( تعریف حقوقی –اداری شهر)

11-……………………. شهر را به عنوان یک واحد مجزا به حساب نیاورده و ارتباط آن را با شهر و منطقه مورد مطالعه قرار می دهند .

جغرافیدانان

12-یکی از مهمترین مطالعات در جهت طراحی های محیط شهری در شهرسازی چیست؟

هماهنگی شهر ها با محیط طبیعی ،فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی اطراف آنها- ارتباط متقابل نواحی زیستی با یکدیگر

13-در طرح ها و برنامه ریزی های شهری باید امکانات شهر از نظر فیزیکی ،اقتصادی و خواست مردم در رابطه با…………………………… مورد توجه قرار گیرد.

منطق طرح های توسعه

14- شهرساز به ایجاد رابطه ای منطقی بین……………………… مبادرت می کند.

رابطه انسان و محیط

15-………………. در جستجوی کم و کیف زیبایی بهتر از فرم های شهری است که بر اساس …………………….. قرار دارد. طرح ریزی شهری_ مصرف اراضی و پیش بینی مصرف آن

دانلود رایگان مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری- اسماعیل شیعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.