دانلود پاورپونت درز انبساط و درز انقطاع در ساختمان


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود پاورپونت درز انبساط و درز انقطاع در ساختمان

دانلود پاورپونت درز انبساط و درز انقطاع در ساختمان

درز انبساط
¢برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج یا جلوگیری از انتقال با ر ساختمان قدیمی مجاور به ساختمانی که جدید احداث می شود همچنین در مواردی که ساختمان بزرگ است و ازچند بلوک متصل به هم تشکیل می شود باید به کار بردن درز انبساط در محل مناسب پیش بینی شود حداقل فاصله ای از ساختمان با اجزای ساختمانی که باید در ان درز انبساط پیش بینی شود به نوع ساختمان تعداد طبقات ، مصالح مصرفی و آب و هوای محل احداث بستگی دارد بنا بر این باید با مطالعه کافی محل و اندازه آنرا مهندس طراح تعیین کند در کلیه ساختمانهای فلزی که طول آنها بیشتر از 50 متر باشد باید در طول ساختمان درز انبساط پیش بینی کرد این طول مربوط به ساختمانهای فلزی و بدون پوشش محافظ است.

¢که نباید از 50 متر و یا در ساختمانهایی با پوشش محافظ ودر حالت خاص نباید از یکصد متر تجاوز کند برای پوشاندن و پر کردن فواصل درز انبساط از مواردی استفاده می کنند که قابلیت ارتجاعی داشته باشد باید دقت شود که فاصله درز انبساط به هیچ وجه با مصالح بنایی یا ملات پر نگردد اگر درهنگام استقرار اسکلت فلزی ستون هایی که در مجاورت یک درز انبساط قرار دارند به طور موقت به وسیله قطعات فلزی متصل شده اند پس از استقرار باید این اتصالات بریده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط کلا از قسمت مجاور خود جدا باشد.

درزانقطاع

¢برای جلو گیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یکدیگر بویژه در زمان وقوع زلزله ساختمان هایی که داری ارتفاع بیش از 12 متر یا دارای بیش از 4 طبقه شوند همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر 1/100 ارتفاع آن تراز از روی شالوده است این فاصله را می توان در محل های درز از مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی خرد می شوند، پرکرد.

این فایل پاورپوینت در 23 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.