دانلود سقف کوبیاکس


کوبیاکس یک نوع سقف جدید است که از نظر سازه ای بر مبنای سقف های دال بتنی دو طرفه اما متفاوت با آن ها است.

مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال 1985در دانشگاه های آلمان وشرکت های گروه فناوری کوبیاکس با همراهی مهندسین و متخصصینی از سوِئیس و دیگر کشور های اتحادیه اروپا در سال 1997پایه ریزی و تاسیس شده است و اکنون تبدیل به یک مجموعه متخصص در مورد اسلب های تخت سبک با بتن مسلح شده است.

این دانش از سال 1387 به صورت انحصاری در ایران و تعدادی از کشور های منطقه در اختیار کوبیاکس ایران است.

این فایل پاورپوینت در 11 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.