دانلود کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری


کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری توسط دکتر سید رامین امینی نژاد و قدرت افتخاری

فهرست مطالب

بخش نخست: مبانی برنامه ریزی حمل و نقل شهری

فصل اول: تعاریف و مفاهیم اساسی

 • مقدمه
 • مفاهیم اولیه حمل و نقل شهری
 • ویژگی های اصلی سفرهای شهری
 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری و ارتباط آن با جغرافیا و علوم دیگر
 • نتیجه گیری

فصل دوم: شناخت نظام حمل و نقل شهری

 • مقدمه
 • نظام حمل و نقل شهری و اجزای آن
 • مدیریت حمل و نقل شهری
 • نتیجه گیری

فصل سوم: آشنایی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

 • مقدمه
 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری و انواع آن
 • فرآیند کلی برنامه ریزی حمل و نقل شهری
 • برنامه ریزی درازمدت (استراتژیک)
 • نقدها و نظریاتی درباره برنامه ریزی حمل و نقل شهری
 • نتیجه گیری

فصل چهارم: روابط برنامه ریزی حمل و نقل شهری با برنامه ریزی

 • مقدمه
 • تعامل مابین کاربری اراضی – حمل و نقل
 • تأثیر حمل و نقل بر عدم تمرکز کاربری های شهری
 • حمل و نقل عدم تمرکز شهری در شهرهای جهان سوم
 • مدلسازی روابط حمل و نقل و کاربری زمین شهری
 • روابط برنامه ریزی شهری با برنامه ریزی حمل و نقل شهری
 • نتیجه گیری

فصل پنجم: برنامه ریزی حمل و نقل عمومی

 • مقدمه
 • تاریخچه حمل و نقل عمومی
 • تعاریف و طبقه بندی حمل و نقل عمومی
 • آشنایی کلی با موارد اصلی حمل و نقل عمومی
 • ویژگی های اساسی و عملکردی حمل و نقل عمومی
 • ظرفیت و سطح سرویس دهی حمل و نقل عمومی شهری
 • سیستم های حمل و نقل عمومی و طرح عملکرد آنها
 • بررسی و انتخاب گزینه های مختلف روش های حمل و نقل
 • راه ها و شبکه ها
 • نگرانی های برنامه ریزی و دستورالعمل های طراحی
 • نتیجه گیری

بخش دوم: آشنایی با مهندسی ترافیک

فصل ششم: خصوصیات انسان و ماشین

 • مقدمه
 • یک چارچوب ساده
 • تشخیص و عکس العمل
 • مشخصات وسیله نقلیه
 • نتیجه گیری

فصل هفتم: خصوصیات جریان ترافیک

 • مقدمه
 • ماهیت جریان ترافیک
 • روش های شناخت جریان ترافیک
 • عوامل مرتبط با جریان ترافیک
 • فاصله مکانی و فاصله زمانی (مسافت و مدت نبود وسیله نقلیه)
 • دسته بندی جریان ترافیکی
 • مدل جریان غیرمنقطع ترافیکی
 • نتیجه گیری

فصل هشتم: طراحی هندسی راه های شهری

 • مقدمه
 • طراحی مکانیابی
 • کنترل ها و معیارهای طراحی
 • نتیجه گیری

فصل نهم: کنترل و طراحی تقاطع

 • مقدمه
 • انواع تقاطع ها
 • اهداف و ملاحظات طراحی
 • وسایل کنترل ترافیک
 • سطوح برخورد در تقاطع ها
 • انواع کنترل های تقاطع
 • چراغ های راهنمایی
 • نتیجه گیری

کتابنامه

 فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 128
حجم: 2.79 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.