دانلود پروژه شناخت روستای قلات


 

شناخت و جمع آوری اطلاعات سیاسی استان :

استان فارس از نظر تقسیمات کشوری ، به 29 شهرستان ، 83بخش ، 93 شهر و 204 دهستان تقسیم می شود . این استان از شمال به اصفهان و کهکگیلویه و بویر احمد ، از مشرق به استانهای یزد و کرمان ، از مغرب به استانهای بوشهر و از جنوب به استان هرمزگان محدود است .کوههای زاگرس با جهت شمال غربی – جنوب شرقی ، استان فارس را به دو ناحیه مشخص طبیعی شامل ناحیه شمال – شمال غربی و ناحیه جنوب – جنوب شرقی تقسیم کرده است ارتفاعات ناحیه شمالی از کوههای سمیرم شروع و در جهت شمال غربی امتداد میابد . ارتفاعات ناحیه جنوبی کوههای ازراف شیراز و کوههای مکهارلو ، خرمن و تودج را در بر میگیرد. ارتفاعات غربی در امتداد کهگیلویه تا کوههای ممسنی و ارتفاعا جنوبی مشنمل بر کوههای داراب و ارتفاعات تنگستان است .

بررسی موقعیت شهرستان شیراز در استان

شهرستان شیراز یکی از شهرستان های استان فارس بوده و در مرکز این استان واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان های مرودشت و سپیدان، از شمال غرب به شهرستان ممسنی (نورآباد)، از غرب به شهرستان کازرون، از جنوب به شهرستان فیروزآباد و جهرم و از شرق به شهرستان استهبان و فسا محدود شده است.

تقسیمات کشوری شهرستان شیراز به تفکیک بخش ، شهر ، دهستان ، در پایان سال 1388

تعداد آبادی نام دهستان نام شهر نام بخش
خالی از سکنه دارای سکنه جمع
موسمی دایمی موسمی دایمی
16 137 14 393 561 جمع
7 53 9 71 140 بخش ارژن
1 17 6 8 32 دشت ارژن
5 21 3 8 63 قره چمن خانه زنیان
1 15 0 34 45 کوهمره سرخی
1 12 0 29 67 بخش زرقان
1 4 0 54 34 بند امیر
0 0 0 29 12 رحمت آباد
0 8 0 12 21 زرقان زرقان و لپویی
1 9 4 13 72 بخش کربال
1 5 0 58 14 خیر آباد
0 0 0 8 13 دهقانان
0 0 0 13 17 سفلی
0 4 4 17 28 کربال خرامه
0 20 0 20 83 بخش کوار
0 10 0 63 39 طسوج
0 3 0 29 18 فرمشگان
0 7 0 15 26 کوار کوار
7 43 1 19 199 بخش مرکزی
1 4 0 148 22 بیدزرد
3 5 0 17 23 داریان داریان
3 5 0 15 31 دراک شیراز
0 23 0 23 36 سیاخ دارنگون شهر جدید صدرا
0 1 1 31 69 قره باغ
0 0 0 45 18 کفترک

شناخت روستا :

  • مطالعات سیاسی جغرافیایی طبیعی

روستای قلات با وسعت 4/3597 هکتار در دهستان دراک از بخش مرکزی شهرستان شیراز قرار گرفته است این روستا بین طول جغرافیایی 52 درجه و 18 دقیقه و 35 ثانیه شرق و عرض جغرافیایی 29 درجه و 4 دقیقه و 5 ثانیه شمالی و در فاصله 36 کیلومتری شمال غرب شیراز قرار گرفته است . (منبع:طرح هادی)

موقعیت روستا در تقسیمات سیاسی (استان، شهرستان، بخش، دهستان)

استان شهرستان بخش دهستان راه دسترسی فاصله تامرکز شهرستان
فارس شیراز مرکزی دراک شیراز- سپیدان 35 کیلومتر

بررسی موقعیت سیاسی ، جغرافیایی روستا و نحوه دسترسی به روستا

روستای قلات در 36 کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد. این روستا در 52درجه و 18 طول شرقی و 29 درجه و 4دقیقه عرض شمالی واقع شده است.

بخش های قدیم و جدید روستای قلات در موقعیت توپوگرافی ویژه ای قرار گرفته است که از یک طرف به وسیله ی کوه قلات و از طرف دیگر بوسیله ی دره رودخانه ای که از آب چشمه های این کوه بوجود می آید محدود شده است.

روستای قلات در شهر شیراز، بخش مرکزی و دهستان دراک قرار دارد. این روستا قبل از سال 1370 جز دهستان حومه بوده است.

کوه قلات در سرتاسر قسمت غربی روستای قلات و ارتفاعات شمالی که تا کنار جاده ادامه می یابد و همچنین رودخانه ای که در ضلع جنوبی قلات قرار دارد عوامل محدود کننده حوزه نفوذ قلات میباشد .

بررسی عوارض . پوشش گیاهی . محیط طبیعی و ……. روستا

در بررسی های محیطی انجام گرفته نشان داده که روستای قلات دارای وضعیت طبیعی کوهستانی است و در بین دو بخش از رشته کوه زاگرس واقع شده است.(منبع:طرح هادی)

تپه های در شمال و جنوب روستا گسترده شده اند که بر روی این ارتفاعات باغات میوه و ویلا ها قرار دارند. رودخانه ای نیز با بستری عریض در جنوب روستا امتداد دارد و باعث شده تا بافت میانی و جدید روستا به صورت خطی شکل بگیرد.

باغ ها و اراضی حاصلخیز کشاورزی از غرب و جنوب غربی روستا، یعنی از باغ های آبی روستا که با اب ابشار ها آبیاری       می شوند شروع شده و تا باغات رز (انگور دیم) و اراضی جنوب روستا امتداد می یابند.

باغات حاصلخیز جنوب غربی روستا، روستای قدیمی قلات را در بر گرفته اند و در مالکیت ساکنین روستا می باشد این باغات در اقلیم و منظر و موقعیت روستا تاثیر بسزایی گذاشته است. مساحت این باغات 330 هکتار و اراضی زراعتی در حدود 220 هکتار می باشد.

مطالعات اقلیمی روستا :

این روستا درگروه اقلیم نسبتا سرد-گرم وخشک قرار دارد و ….

 

فهرست

1-(( شناخت استان )) : نقشه تقسیمات سیاسی .

2-(( شناخت شهرستان )) : نقشه تقسیمات سیاسی .

3-(( شناخت بخش )) : نقشه تقسیمات سیاسی .

4- ((شناخت دهستان )) : نفشه تقسیمات سیاسی .

5- (( مطالعات و نقشه های جریانهای اقتصادی – اجتماعی ))

الف : نقشه و مطالعات محدوده بلا فصل مطالعاتی روستا

ب : مطالعات و نقشه های حوزه نفوذ روستا

1- حوزه نفوذ آموزشی ( مطالعات + نقشه )

2- حوزه نفوذ بهداشتی ( مطالعات + نقشه )

3- حوزه نفوذ اداری ( مطالعات + نقشه )

4- حوزه نفوذ خدماتی ( مطالعات + نقشه )

5- حوزه نفوذ تجاری ( مطالعات + نقشه )

** نتیجه گیری : تشخیص حوزه روستا ( مطالعات + نقشه )

6- (( شناخت روستا ))

1-مطالعات سیاسی – جغرافیایی – طبیعی

* بررسی موقعیت سیاسی ، جغرافیایی روستا و نحوه دسترسی به روستا

* بررسی عوارض . پوشش گیاهی . محیط طبیعی و ……. روستا

2- مطالعات اقلیمی روستا

*آب و هوا ، بارندگی ، دما ، تابش ، رطوبت و …………..

3-مطالعات فرهنگی – تاریخی

*تاریچه ، وجه تسمیه ، بناهای تاریخی

*بررسی وضعیت فرهنگی روستا ( آداب و رسوم ، قوم ، دین ، زبان ، لهجه و ………. )

4- مطالعات اجتماعی روستا

*بررسی حال و روز اجنماعی روستا

*بررسی مطالعات جامعه شناختی و جمعیتی روستا به تفکیک .

*نحوه مدیریت روستا

تعیین نوع مالکیت ها

4- مطالعات اقتصادی روستا

*گروه های اقتصادی عمده در روستا

*وضعیت اقتصادی روستا و تاثیر آن بر محیط اجتماعی

5- مطالعات کالبدی روستا

*علت پیدایش ، هسته اولیه و مر احل گسترش

*امکانات ، تمایلات و محدودیت های توسعه

*کیفیت ابنیه و تعداد طبقات

*بررسی وضعیت معماری ابنیه روستا

*بررسی مصالح ساختمانی ابنیه و در صورت وجود ، سازه های خاص

*بررسی مصالح شیب عمومی ، شیب معابر ، مسیل و نحوه دفع آبهای سطحی روستا .

*شناخت کاربری اراضی روستا

* شناخت محله بندی روستا .

* شناخت شبکه معابر روستا ( درجه بندی و جنس مصالح )

6- مطالعات مربوط به تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی روستا

*نحوه تامین آب ، برق ،‌گاز، تلفن و ….. روستا

7-(( نقشه های روستا ))

1- هسته اولیه و مراحل گسترش

2- امکانات ، تمایلات و محدودیت های توسعه

3- کیفیت ابنیه

4- تعداد طبقات

5- تعیین نوع ماکیت

6- وضعیت شیب عمومی ، شیب معابر و نحوه دفع آبهای سطحی روستا

7- تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی روستا

8- شناخت محله بندی روستا

9- شناخت شبکه معابر روستا

10- شناخت کاربری اراضی

11- مصالح ساختمانی ابنیه

12- دسترسی های مختلف به روستا

8- برداشت از یک تیپ منزل مسکونی روستا


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.
قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.