or

بایگانی برچسب: qos aware routing protocol

MOEAQ : یک الگوریتم مسیریابی چند پخشی QoS Aware برای MANET

MOEAQ : یک الگوریتم مسیریابی چند پخشی QoS Aware برای MANET چکیده-مسیریابی چندپخشی[1] بعنوان یک مولفه اساسی در شبکه در نظر گرفته می شود بخصوص که کاربردهای بلادرنگ [2] در سال های اخیر بطور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله یک الگوریتم تکاملی چند هدفه جدید و سریعی را پیشنهاد می کند که MOEAQ نامیده می شود …

ادامه...