بایگانی/آرشیو برچسب ها : model efqm pdf

دانلود جزوه کارگاه آموزشی ارزیابی بر اساس مدل EFQM

به استناد ماهیت، فرآیند، اهداف و ویژگی های EFQM می توان دریافت که این تکنیک، یک تکنیک مدیریتی و مربوط به حوزه کنترل و ارزیابی در سازمان است. به منظور اثبات این مدعا، آشنایی با کنترل، تعریف و فرآیند آن و نیز EFQM ضرورت می یابد. فهرست مطالب جزوه کارگاه آموزشی ارزیابی براساس مدل EFQM : خودارزیابی تعاریف روش های خودارزیابی مدل های ارزیابی مدل EFQM مأموریت و چشم انداز EFQM تعریف مدل EFQM نتایج حاصل از استفاده از مدل EFQM اجزا اصلی و کلیات مدل تعالی سازمانی اصول ۸ گانه و بنیادین برتری و سرآمدی ساختار مدل EFQM مدل EFQM برپایه اصول ۸ گانه سرآمدی محور رهبری نحوه ارتباط معیارها در محور رهبری محور خط مشی و استراتژی نحوه ارتباط …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...