or

بایگانی برچسب: hafez shirazi youtube

خواجه‌ شمس‌ الدین‌ محمد حافظ‌ شیرازی‌

خواجه‌ شمس‌ الدین‌ محمد حافظ‌ شیرازی‌ بزرگترین‌ غزل سرای‌ زبان‌ فارسی‌ خواجه‌ شمس‌ الدین‌ محمد حافظ‌ شیرازی‌ (شیراز 715 ـ شیراز 792 ق‌) بزرگترین‌ غزلسرای‌ زبان‌ فارسی‌ است‌ که‌ نفوذش‌ از شاعران‌ محبوب‌ و بزرگی‌ چون‌ فردوسی‌ ،مولانا و سعدی‌ نیز در ذهن‌ و زندگی‌ فارسی‌ زبانان‌ فراتر است‌ .و محبوبیت‌ و نفوذ بیمانندی‌ در فرهنگ‌ و ادب‌ ایران‌ دارد …

ادامه...