بایگانی/آرشیو برچسب ها : نشریه 132-1

دانلود ضوابط طراحی مراکز ورزشی

دانلود ضوابط طراحی مراکز ورزشی (موازین فنی ورزشگاه های کشور) مجموعه موازین فنی ورزشگاه های کشور یا همان نشریه شماره ۱۳۲ در چهار جلد به مطالعه مراکز و رشته های ورزشی و ضوابط طراحی مراکز ورزشی پرداخته است فهرست مطالب ضوابط طراحی مراکز ورزشی : جلد اول: مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی مقدمه مطالعات منطقه ای مطالعات وضع موجود سازمان ها و ارگان های ورزشی مطالعه وضع موجود موازین و مقررات فنی سیاست های اجرایی توسعه بخش ورزش در ایران مطالعه وضع موجود تأسیسات ورزشی مطالعه موردی مراکز ورزشی نمونه فهرست ورزش های متداول در جهان و ایران تعاریف و مشخصات مکان های ورزشی کتابنامه منابع جلد دوم: مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی فصل اول: ورزش های میدانی داخل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...