or

بایگانی برچسب: معماری

آشنایی با باغ چهلستون

آشنایی با باغ چهلستون باغ چهلستون درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شمال خیابان سپه و شرق میدان نقش جهان در استان اصفهان واقع شده است. باغ در بستر شهری و در میان سایر باغ‌ها شکل گرفته و به گونه‌ای استقرار یافته که امکان دسترسی به آن از سایر باغ‌ها میسر بوده است. مجموعه‌ای …

ادامه مطلب...

آشنایی با باغ چشمه‌عمارت (حوض‎خانه)

آشنایی با باغ چشمه‌عمارت (حوض‎خانه) ایرانگردی- این باغ عظیم و باشکوه در استان مازندران در قسمت جنوب شرقی باغ‌تپه و باغ‌شاه در محوطه‌ای به طول حدود 410 متر و به عرض حدود 135 متر و فرم مستطیلی آن در جهت شیب زمین و به سمت شمال غربی، در زمان شاه عباس در بهشهر ساخته شده‌است. در منتهی‎الیه جنوب شرقی باغ، …

ادامه مطلب...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: آرماتوربندی پی نواری با ستون فلزی

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: آرماتوربندی پی نواری با ستون فلزی

ادامه مطلب...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: آرماتوربندی پی نواری با ستون بتنی

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: آرماتوربندی پی نواری با ستون بتنی

ادامه مطلب...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: شناژ ارتباطی میان پی های منفرد

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: شناژ ارتباطی میان پی های منفرد

ادامه مطلب...