بایگانی/آرشیو برچسب ها : فیزیولوژی غدد درون ریز pdf

دانلود جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دانلود جزوه دستگاه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فهرست مطالب جزوه دستگاه غدد درون ریز : آناتومی آناتومی هیپوتالاموس حدود هیپوتالاموس هسته های هیپوتالاموس ارتباطات هیپوتالاموس آناتومی پانکراس خون رسانی غده هیپوفیز تخلیه وریدی هیپوفیز (Hypophyseal portal system) غده ی کامی یا صنوبری یا پینه آل یا اپیفیز یا چشم سوم یا غده ی اسرار آمیز پانکراس آناتومی دستگاه غدد غده تیروئید بررسی مقطع گردن از خارج به داخل ویژگی های غده تیرویید فاسیای پره ورتبرال ناودان esophagotracheal غلاف carotid خونرسانی غده تیروئید وریدهای تیروئید اعصاب پاراتیروئید مجاورتهای غدد فوق کلیه مجاورت های جلویی غده فوق کلیه چپ خونرسانی غدد سورنال (فوق کلیه) پاراگانگلیون ها رادیولوژی دستگاه غدد رادیولوژی دستگاه غدد ناحیه Sellar Acromegaly Thyroid nodules(TIRADS) Hyperparathyroidism Adrenal …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...