oror

بایگانی برچسب: علوم انسانی

دانلود رایگان مقاله کاربرد فلسفه در زندگی انسان

دانلود رایگان مقاله کاربرد فلسفه در زندگی انسان دانلود رایگان مقاله کاربرد فلسفه در زندگی انسان مقدمه: انسان وقتی چشم به جهان می گشاید می توان گفت که هیچ تصوری از جهان ندارد  . در جریان زندگی ، از طریق حواس تدریجاً  تصاویری از جهان در ذهن او نقش می بندد که موجب پیدایش تصور وی از جهان می گردد (جان لاک)؛چرا که تصدیق بدون تصور ممکن نیست اما این عدم تصور از جهان در بدو تولد به این معنا نیست که انسان هر چیزی را هم که از طریق تصورات حسی به دست می آورد تصدیق می کند . اگر شناخت های به دست آمده از طریق حواس ( یا تجارب حسی ) به تصدیق های منظم و سازمان یافته ای تبدیل شوند ؛ به طوری که برای همگان تکرار پذیر و قابل درک باشند ، شناخت علمی خواهد بود . ادراکات پراکنده ای که از واقعیت های محیط …

توضیحات بیشتر »

دانلود شناخت و فراشناخت

دانلود شناخت و فراشناخت دانلود شناخت و فراشناخت مقدمه : شناخت و فراشناخت از جمله مقولاتی هستند که در اکثر فعالیت هایمان با آنها سر و کار داریم . در این پژوهش سعی بر این بوده که این دو مقوله را بیشتر شرح دهیم . شناخت ، مفهومی است که از دیر باز مورد توجه انسان و مخصوصا” کسانی که در امر یادگیری فعالیت دارند ، بوده و هست . بعد ها کلمه «شناخت» و « روان» با هم ترکیب شدند و روانشناسی شناختی را به وجود آوردند . حوزه ای که    روز به به طرفدارن آن افزوده میشود. بنابراین سعی کرده ایم برخی نظریات روانشناسی شناختی را نیز ذکر کنیم . فرایند های شناختی مثل توجه ، ادراک ، تفکر ، تصمیم گیری و  … را به مفید توضیح داده ایم و سعی بر این بوده که ماهیت این مفاهیم و ارتباطی که با شناخت دارند، بیشتر مورد بحث …

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق با موضوع جمعیت

چکیده تحقیق : بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان …

توضیحات بیشتر »

دانلود رساله دکتری جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به مراکز آموزش عالی کشور و ارائه یک الگوی مناسب

دانلود رساله دکتری جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به مراکز آموزش عالی کشور و ارائه یک الگوی مناسب علوم انسانی

دانلود رساله دکتری جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به مراکز آموزش عالی کشور و ارائه یک الگوی مناسب دانلود رساله دکتری جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به مراکز آموزش عالی کشور و ارائه یک الگوی مناسب دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی رساله دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ph.d چکیده فارسی این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به مراکز آموزش عالی کشور انجام گرفته است. شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده جریان اطلاعات، تعامل با سازمان مادر، پژوهشکدههای تابعه، همسو و رقیب از اهداف فرعی این پژوهش بوده است. در این پژوهش منظور از جریان اطلاعات عبارت است از عملیات مربوط به انتقال اطلاعات میان و درون پژوهشکدههای وابسته به آموزش عالی که سه مرحله اساسی “گردآوری و استفاده“، “تولید و ذخیره” و “اشاعه” اطلاعات را در بر میگیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل معاونین پژوهشی، …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاریخ تمدن، بیداری اسلامی، مشکلات، موضعگیری‌ها و چشم اندازها

صحبت از بیداری اسلامی است. پدیده‌ای که در عرصه اندیشه و عمل، بخش عظیمی از پویش اندیشه اسلامی را به خود اختصاص داده است. این امر باعث شده است بیداری اسلامی از لحاظ عناوین که در صحنه دامن زده، مشکلاتی که ایجاد کرده، چالشهایی که فراروی آن قرار دارد یا دستاوردهایی که بدست آورده است، سؤالهای بسیاری پیرامون آن در دنیای بشری ایجاد شود. سؤال این است که آیا این بیداری توانسته است انسان را وارد دنیای جدیدی نماید که داده‌های فکری و سیاسی و اقتصادی آن با گذشته فرق می‌نماید و در باب آزادی و عدالت مسائل اساسی او را تبلور ببخشد و در حرکت به سوی توازن، به او اصالت ببخشد؟ آیا بیداری اسلامی توانسته است که به مسأله ظلم بپردازد که در سراسر زمین پراکنده است تا اینکه از نحوه رویایی با آن سخن بگوید، مسأله بندگی را مطرح نماید و نحوه فائق آمدن بر آن را …

توضیحات بیشتر »