بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح نهایی

دانلود رساله خانه مد و لباس – معماری طرح نهایی

فصل اول: مبانی نظری طراحی معماری شناخت موضوع 1-1        مـــــد از نزدیــک……………………………………………………………………………………………………… 1 1-1-1   تعریف مد ………………………………………………………………………………………………………………….. 1 2-1-1  پیامدهای بصری مد ……………………………………………………………………………………………………. 2 1-1-3   تعریف لباس   ……………………………………………………………………………………………………………. 3 1-1-4   جایگاه مد در فرهنگ  ………………………………………………………………………………………………..  4 1-1-5   رابطه لباس با فرهنگ  ……………………………………………………………………………………………….  5 1-1-6   لباس ایرانیان  ……………………………………………………………………………………………………………  9 1-1-7   تاریخچه لباس  ……………………………………………………………………………………………………….  11 1-1-8   پوشاک ایرانیان  ………………………………………………………………………………………………………  12 1-1-8-1 دوران قبل از اسلام  ………………………………………………………………………………………………  12 1-1-8-2 دوران بعد از اسلام  ………………………………………………………………………………………………..  25 1-1-8-3 دوران معاصر  ………………………………………………………………………………………….. ………….  38 1-1-9      مد و حضورش در ایران  …………………………………………………………………………………………  42 1-1-10   امکانات اجرایی شوی لباس در ایران و بررسی مشکلات  …………………………………………..  48   1-2         هنـر مــد 1-2-1     تمرینات موازی در مد ومعماری ………………………………………………………………………………  51 1-2-1-1                   مرکزخریدمیکی موتوگینزا ۲………………………………………………………………………  52 1-2-1-2                   پایانۀ بین­ المللی بندر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی

  فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه:…………………………………..1 1-1-        بیان مسئله:…………………3 1-2-        اهداف پژوهش:…………..3 1-3-        فرضیه ها و پرسش ها:…………….3 1-4-        تعاریف:…………….4 1-5-         تاریخچه نظام اداری در جهان:………….8 1-3-2- نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران:….8 1-4- تعاریف و مفاهیم:……………………..13 1-4-1- اداره:…………………………….13 1-4-2- نظام یا سیستم:……………………..13 1-4-3- مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه:……..13 1-4-4- جمعیت اداری:………………………..14 1-4-5- مساحت سرانه:……………………….14 1-4-6- ضرایب گردش:………………………..15 1-5-اوقات فراغت:………………………….17 1-5-1- تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت:……..17 1-5-2-مقایسه مفهوم«اوقات فراغت»باچند واژه دیگر:……………………………………18 1-5-3- شاخص‌های کیفی و کمی اوقات فراغت :……..19 1-5-4- نقش و کارکرد اوقات فراغت:……………20 1-5-5-آثار و نتایج اوقات فراغت : …………..21 1-6-تفریح وتفرج :…………………………21 1-6-1- تعریف واژه تفریح :………………….21 1-6-2-تعریف تفرج :……………………….22 1-6-3- مفاهیم مربوط به تفرجگاهها: …………23 1-6-4- پیش بینی تقاضای تفرجگاهی:…………..24 1-6-5- رابطه جمعیت و تفرج:…………………24 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...