بایگانی/آرشیو برچسب ها : شرایط اساسی صحت عقود

شرایط اساسی صحت عقود (قراردادها) از دیدگاه حقوق مهندسی

شرایط اساسی صحت عقود (قراردادها) از دیدگاه حقوق مهندسی چهار شرط اساسی برای صحت در معامله مطابق با ماده ۱۹۰قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد و رضای آنها اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد مشروعیت جهت معامله  قصد و رضا طرفین قرارداد مطابق با ماده ۱۹۱ قانون مدنی ، عقد محض میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.(قصد رکن اساسی عقد است.) برای تشکیل عقد توافق دو اراده ضروری است. اعلام اراده (پیشنهاد) طرف نخست را ایجاب و ابراز قصد طرف دوم مبنی بر پذیرش آن را قبول می نامند. عیب اراده منحصر به دو مورد اکراه و اشتباه است.(ماده ۱۹۹ قانون مدنی) اهلیت (استیفا) طرفین …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...