بایگانی/آرشیو برچسب ها : روش های آبیاری تحت فشار

دانلود کتاب روش های آبیاری

دانلود کتاب روش های آبیاری (سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران) کتاب روش های آبیاری تألیف ملیحه کارگری که توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران منتشر شده است آب موهبتی است که بقا بشریت و محیط زیست وابستگی جدی و غیرقابل اجتناب به آن دارد. لذا باید در نگهداری و استفاده صحیح از آن نهایت دقت مبذول شود. کشور عزیز ما گرچه از نظر منابع آب چندان در محدودیت قرار ندارد ولی با استفاده نابجا و غیراصولی از منابع آب و هرز رفتن بخش اعظمی از آبهای جاری و زیرزمینی با این مسئله به صورت حاد روبروست. این کتاب به روشهای آبیاری و چگونگی به حداقل رساندن اتلاف آب می پردازد که امید است مورد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...