بایگانی/آرشیو برچسب ها : رساله معماری

رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی

  فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه:…………………………………..1 1-1-        بیان مسئله:…………………3 1-2-        اهداف پژوهش:…………..3 1-3-        فرضیه ها و پرسش ها:…………….3 1-4-        تعاریف:…………….4 1-5-         تاریخچه نظام اداری در جهان:………….8 1-3-2- نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران:….8 1-4- تعاریف و مفاهیم:……………………..13 1-4-1- اداره:…………………………….13 1-4-2- نظام یا سیستم:……………………..13 1-4-3- مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه:……..13 1-4-4- جمعیت اداری:………………………..14 1-4-5- مساحت سرانه:……………………….14 1-4-6- ضرایب گردش:………………………..15 1-5-اوقات فراغت:………………………….17 1-5-1- تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت:……..17 1-5-2-مقایسه مفهوم«اوقات فراغت»باچند واژه دیگر:……………………………………18 1-5-3- شاخص‌های کیفی و کمی اوقات فراغت :……..19 1-5-4- نقش و کارکرد اوقات فراغت:……………20 1-5-5-آثار و نتایج اوقات فراغت : …………..21 1-6-تفریح وتفرج :…………………………21 1-6-1- تعریف واژه تفریح :………………….21 1-6-2-تعریف تفرج :……………………….22 1-6-3- مفاهیم مربوط به تفرجگاهها: …………23 1-6-4- پیش بینی تقاضای تفرجگاهی:…………..24 1-6-5- رابطه جمعیت و تفرج:…………………24 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...