بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود نرم افزار vensim ple

دانلود معرفی و آموزش نرم افزار Vensim

دانلود معرفی و آموزش نرم افزار Vensim Vensim به عنوان یک ابزر توانمند درمدلسازی، برای شبیه سازی، تجزیه و تحلیل مدل های سیستم دینامیکی استفاده می شود. این نرم افزار یک شیوه انعطاف پذیر وساده را برای شیسه سازی مدل های دینامیکی ازطریق نمودار علی ومعلولی و نمودار جریان مدل را فراهم می کند. وبه وسیله ارتباط بین متغیر های سیستم رفتار مدل را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. فهرست مطالب معرفی نرم افزار ونسیم : معرفی نـرم افزارVensim مقدمه ای بر مدلسازی سیستم های دینامیکی محیط نـرم افزار Vensim و معرفی ابزار های آن دیاگرام علی ومعلولی مثال۱ (جمعیت) مثال ۲ تمرین فهرست مطالب آموزش نرم افزار Vensim : بخش اول – مقدماتی نرخ یا جریان حذف …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود آموزش تحلیل سیستم های داینامیک با VENSIM

دانلود آموزش تحلیل سیستم های داینامیک با VENSIM نرم افزار VENSIM برای مدل سازی یک یا چند کمیت که در طول زمان تغییر می یابند، طراحی شده است. اصول و مکانیزم های پویایی های سیستم ابتدا در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ مطرح و بررسی هایی بر روی آن انجام شد. پویایی های سیستم روش درک انواع مشخصی از مساال پیچیده سیستم است. این رشته در واقع از صنعت و مسائل ناشی از آن نشأت گرفته است. مراحل مدل سازی در روش تحلیل پویایی سیستم شناخت و تعریف مسئله رسم نمودارهای مرجع تعریف متغیرهای عمده مطرح در مسئله تعریف ارتباط بین متغیرها رسم نمودار علت و معلولی بین متغیرها تعریف مرزهای مدل ساخت نمودار جریان برای مدل اجرا و کالیبره کردن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...