بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود راهنمای طراحی روسازی فرودگاه نشریه 3

دانلود کتاب راهنمای طراحی روسازی فرودگاه و روسازی بنادر

دانلود کتاب راهنمای طراحی روسازی فرودگاه و روسازی بنادر کتاب راهنمای طراحی روسازی فرودگاه و روسازی بنادر که به ترتیب نشریه شماره ۳۵۳ و ۳۹۱ سازمان برنامه و بودجه می باشند را به صورت PDF فهرست مطالب کتاب راهنمای طراحی روسازی فرودگاه : به منظور یکنواخت نمودن طراحی روسازی فرودگاه های کشور تهیه شده است. برای تدوین این نشریه، روش های مختلف و معمول موجود مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تجارب چندین ساله کشور در ساخت فرودگاه، روش طراحی سازمان هوانوردی آمریکا (FAA) مناسب برای طراحی روسازی فرودگاه های کشور تشخیص داده شد. از اینرو مبانی روش طراحی در این نشریه از ضوابط و معیارهای مندرج در آئین نامه مذکور اخذ شده است. فصل اول: اهداف و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...