بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود جزوه روستا 1 پیام نور

دانلود جزوه روستا ۱ دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه روستا ۱ دانشگاه پیام نور جزوه روستا ۱ دانشگاه پیام نور که توسط دکتر حمیدرضا عامری سیاهویی و دکتر مهدیه احمدی تهیه شده است فهرست مطالب جزوه روستا ۱ : فصل اول: تعاریف پایه مرتبط با معماری روستایی طرح جامع سرزمین طرح کالبدی ملی و منطقه ای طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای طرح مجموعه شهری طرح سازماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی طرح جامع شهر طرح تفصیلی شهر طرح هادی شهر طرح بهسازی و نوسازی و بازسازی و مرمت بافت ها طرح آماده سازی توسعه های جدید در شهرها طرح هادی روستا طرح شهرهای جدید طرح شهرک های مسکونی طرح سایر شهرک ها مفهوم برنامه ریزی و انواع برنامه ریزی تعریف روستا تعریف ده تعریف مطالعات …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...