or

بایگانی برچسب: حقوق مهندسی شهرسازی

حقوق مهندسی Engineering Law چیست؟

حقوق مهندسی Engineering Law چیست؟ حقوق مهندسی (Engineering Law) ، حقوق حرفه ای مهندسان است که هریک در رشته ای از علوم مهندسی پا به عرصه فعالیت گذارده اند و می خواهند با توجه به قوانین عام و قوانین و مقررات خاص مرتبط با رشته خود را در این مسیر به صورت قانونی گام بردارند تا ضمن موفقیت در حرفه خود …

ادامه...

شرایط اساسی صحت عقود (قراردادها) از دیدگاه حقوق مهندسی

شرایط اساسی صحت عقود (قراردادها) از دیدگاه حقوق مهندسی چهار شرط اساسی برای صحت در معامله مطابق با ماده ۱۹۰قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد و رضای آنها اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد مشروعیت جهت معامله  قصد و رضا طرفین قرارداد مطابق با ماده ۱۹۱ قانون مدنی ، عقد محض میشود به …

ادامه...

انواع ضرر قابل مطالبه و شرایط طرح دعوی خصوصی از دیدگاه حقوق مهندسی

انواع ضرر قابل مطالبه و شرایط طرح دعوی خصوصی از دیدگاه حقوق مهندسی انواع ضرر قابل مطالبه ضررمادی ضرر ناشی از منابع فوت شده ضررمعنوی ضرر مادی ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ضرر ناشی از منافع فوت شده منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن …

ادامه...